EF » EFnet » Napovedujemo » Peti ekonometrični seminar

Peti ekonometrični seminar

12.03.2018

Študentje in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, povezani v Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP), organiziramo prvi neformalni ekonometrični seminar doslej pri nas:
http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/reading-seminar.html.

Sporočamo, da bo peti ekonometrični seminar potekal v torek, 20.3. 2018 ob 19:00 v prostorih Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), Kardeljeva ploščad 17, s predavanjem oz. seminarjem zasl. prof. dr. Vladimirja Batagelja, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in doc. dr. Simone Korenjak Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, na temo analize simbolnih podatkov. Več informacij najdete na krovni spletni strani seminarja, navedeni zgoraj.

Na seminarju si bomo na kratko pogledali osnovne značilnosti simbolne analize podatkov (SDA – Symbolic Data Analysis), ki se je začela razvijati na pobudo francoskega profesorja Edwina Didaya v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Njena glavna značilnost je možnost kompleksnejših predstavitev  podatkov. V družboslovju in uradni statistiki se pogosto srečujemo s podatki, predstavljenimi s porazdelitvami po imenskih ali številskih vrednostih. V klasičnih statističnih pristopih in tudi splošneje v analizi podatkov navadno povzamemo vrednosti enot pri posamezni spremenljivki z eno samo vrednostjo (navadno s katero od srednjih vrednosti), s tem pa pogosto izgubimo informacijo o notranji variabilnosti. Simbolna analiza podatkov se med drugim torej ukvarja s tem, kako podatke predstaviti in analizirati tako, da ohranimo obe vrsti variabilnosti, notranjo (npr. če imamo opazovano enoto opisano na podlagi agregiranih elementarnih enot) in zunanjo (variiranje med opazovanimi enotami).

Veseli bomo torej, če se dogodka udeležite oz. posredujete najavo vsem tistim, ki bi jih udeležba prav tako lahko zanimala.

 


Publish your comment: