EF » EFnet » Napovedujemo » Šesti seminar 1. sezone 2017/2018: Večnivojski modeli v ekonomiji

Šesti seminar 1. sezone 2017/2018: Večnivojski modeli v ekonomiji

12.04.2018

Študentje in sodelavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, povezani v Gibanje za ekonomsko pluralnost (GEP), organizirali smo prvi neformalni ekonometrični seminar doslej pri nas:
http:/gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/reading-seminar.html.

Šesti ekonometrični seminar je potekal v sredo, 11. 4. 2018, v prostorih Inštituta za ekonomska raziskovanja (IER), s predavanjem oz. seminarjem prof. dr. Marka Pahorja, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, na temo analize večnivojskih modelov. Več informacij najdete na krovni spletni strani seminarja, navedeni zgoraj.

V ekonomskih in poslovnih vedah se večkrat srečamo z nabori podatkov, kjer za posamezna opazovanja ni izpolnjena predpostavka, da so le ta medsebojno neodvisna. Tipičen primer za to so na primer panelni podatki, kjer so vsa opazovanja določenega leta povezana med sabo. Večnivojski oziroma hierarhični linearni modeli so bili razviti prav z namenom pripoznavanja dejstva, da do vzorčnih napak prihaja na različnih nivojih, ter eksplicitnega modeliranja tega dejstva. Večnivojski oziroma hierarhični linearni modeli so posplošitev morda bolj znane panelne regresije in poseben primer tako imenovanih mešanih modelov. Na seminarju je bil najprej predstavljen namen in uporaba večnivojskih oziroma hierarhičnih linearnih modelov, v nadaljevanju pa sta bila predstavljena dva primera uporabe: prvi, s področja ekonomike sreče, ter drugi, kompleksnejši model, v katerem so želeli s pomočjo determinant na štirih nivojih – čas, podjetje, dejavnost ter država – pojasniti zaznano strukturo kapitala v podjetju.


Publish your comment: