EF » EFnet » EF raziskave » Zunanji pritiski in korporacijske strategije za preprečevanje klimatskih sprememb

Zunanji pritiski in korporacijske strategije za preprečevanje klimatskih sprememb

10.05.2018

Ključne besede:

zmanjševanje emisij CO2,
preprečevanje klimatskih sprememb,
zunanji pritiski

Avtorji:

  • Simon Čadež,
  • Albert Czerny
  • Peter Letmathe

Namen članka:

Povečati razumevanje kompleksnih korporacijskih strategij za preprečevanje klimatskih sprememb, predvsem njihovih dejavnikov in učinkov.

Ciljna javnost:

Vsi, ki jih zanima tematika preprečevanja klimatskih sprememb.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:

Vpliv zunanjih pritiskov na korporacijske strategije za preprečevanje klimatskih sprememb ter mediacijski vpliv teh strategij na okoljsko uspešnost.

Glavne ugotovitve:

Pritiski tržnih udeležencev, zaznana negotovost regulative ter okoljska strategija so pomembni dejavniki strategij za zmanjševanje emisij.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:

Zunanji pritiski so učinkoviti pri spodbujanju strategij za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

Revija objave:

Business Strategy and the Environment

Rangiranje:

JCR IF = 3,1; AJG 3

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: