EF » EFnet » Napovedujemo » Javni zagovor doktorske disertacije – Social and cultural aspects of knowledge hiding

Javni zagovor doktorske disertacije – Social and cultural aspects of knowledge hiding

06.06.2018

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije  KATJE BABIČ z naslovom Družbeni in kulturni vidiki skrivanja znanja  (Social and cultural aspects of knowledge hiding), ki bo 15.6.2018 ob 15.00 v klubski sobi na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: prof. dr. Miha Škerlavaj
Somentor: doc. dr. Matej Černe


Publish your comment: