EF » EFnet » EF raziskave » Večskupinska validacija povezav med kakovostjo storitev, zadovoljstvom porabnikov in uspešnostjo v visokošolskem izobraževanju

Večskupinska validacija povezav med kakovostjo storitev, zadovoljstvom porabnikov in uspešnostjo v visokošolskem izobraževanju

26.06.2018

Ključne besede:

model storitvene verige dobička (SPC model),
kakovost storitev,
tržna uspešnost,
večskupinska analiza,
visokošolsko izobraževanje.

Avtorji

  • Dr. Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Vanja Erčulj, Rho Sigma
  • Lidija Weis, Ljubljana School of Business

 

Namen članka:
Analiza in validacija modela ‘service profit chain (SPC)’ v (zasebnem) visokem šolstvu v Sloveniji.

Ciljna javnost:
Upravitelji in managerji v javnem in zasebnem visokošolskem izobraževanju, še posebej skrbniki kakovosti in tržniki.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Kakovost storitev in povezave z drugimi členi storitvene verige dobička (SPC modela) v zasebnih višjih strokovnih šolah v Sloveniji.

Glavne ugotovitve:

Rezultati podpirajo pričakovane povezave med konstrukti SPC modela na uporabljenem vzorcu. Ob močnih povezavah med konstrukti (kakovost – zadovoljstvo – zvestoba) razkrivajo tudi nekatere šibke člene modela, še posebej v pogledu ‘zrcaljenja zadovoljstva’ med deležniki. Večskupinska analiza med zaposlenimi in študenti razkriva tudi nekatere pomembne razlike v pogledu zaznane povezanosti med konstrukti.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:

Članek prinaša pomembne strateške implikacije za management interne ter eksterne kakovosti izobraževalnih storitev in njihovo uporabo za doseganje večje tržne uspešnosti.

Revija objave:

The Service Industries Journal

Rangiranje:

SSCI IF 2016 = 1.17

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: