EF » EFnet » EF raziskave » Ekonomija subjektivne blaginje: bibliometrična analiza

Ekonomija subjektivne blaginje: bibliometrična analiza

21.09.2018

Ključne besede:
subjektivna blaginja,
študije sreče,
zadovoljstvo z življenjem,
pozitivni afekt,
mapiranje znanosti.

Avtorji:

  • Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja;
  • Dr. Miroslav Verbič, Univerze v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka:

Predstaviti področje ekonomije subjektivne blaginje s pomočjo bibliometričnih metod.

Ciljna javnost:

Raziskovalci in tudi ostali, ki jih zanima poglobljen in kvantificiran vpogled v področje ekonomije subjektivne blaginje.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Analiza področja ekonomije subjektivne blaginje z uporabo bibliometričnih metod.

Glavne ugotovitve:

Ekonomija subjektivne blaginje je relativno mlado področje s stabilno mesečno rastjo. Z uporabo bibliometričnih metod nam je uspelo identificirati najvplivnejše članke, avtorje, revije, institucije in države s področja. Prav tako nam je uspelo identificirati tri večje raziskovalne grozde. Ti raziskujejo razmerje med dohodkom in subjektivno blaginjo, dinamiko med subjektivno blaginjo in zadovoljstvom pri delu ter vlogo pozitivnega afekta v različnih raziskovalnih kontekstih.

Uporabna vrednost za podjetja: 

V članku podrobneje predstavimo najpomembnejša dela ter ugotovitve s področja zadovoljstva pri delu, ki je eden izmed temeljev uspešnega podjetja.

Revija objave: 

Journal of Happiness Studies

Rangiranje:

JCR SSCI 2017 IF 1,986

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: