EF » EFnet » EF raziskave » Pomembnost družbene odgovornosti podjetij za odgovorno potrošnjo: raziskovanje moralnih motivov porabnikov

Pomembnost družbene odgovornosti podjetij za odgovorno potrošnjo: raziskovanje moralnih motivov porabnikov

26.10.2018

Ključne besede:
porabnikova družbena odgovornost,
družbena odgovornost podjetij,
normativni dejavniki,
teorija vrednot,
prepričanj in norm.

Avtorji:

  • dr. Urša Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • dr. Klement Podnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • dr. Mateja Kos Koklič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakultete
  • dr. Vesna Žabkar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.

Namen članka:

S pomočjo teorije vrednot, prepričanj in norm raziskati normativne faktorje, ki vplivajo na porabnikovo odgovorno potrošnjo ali njegovo družbeno odgovornost.

Ciljna javnost:

Odgovorni v podjetjih, ki skrbijo za družbeno odgovornost podjetij.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:

Proučevanje porabnikove družbene odgovornosti in njene odvisnosti od vzročne verige petih spremenljivk: splošnih egoističnih in altruističnih vrednot, splošnega pogleda na pomen družbene odgovornosti podjetij, zavedanja negativnih družbenih posledic neodgovornih dejanj, pripisane odgovornosti za prosocialno vedenje in osebnih norm.

Glavne ugotovitve:

Ugotovitve kažejo, da je porabnikova družbena odgovornost (njegova odgovorna potrošnja) rezultat vrednot, prepričanj in norm. Neposredni vplivni spremenljivki sta osebne in družbene norme. Ta študija potrjuje, da je povezovanje normativnih dejavnikov, ki so vključeni v model, povzročilo, da so porabniki odgovorni za njihovo vedenje pri nakupu.

Uporabna vrednost za podjetja:

Rezultati nudijo implikacije za naraščajočo vlogo družbene odgovornosti podjetij. Podpirajo vključitev vrste osebnih vrednot in prepričanj pri družbeno odgovornem nakupnem vedenju. Podjetja morajo upoštevati vidik družbene odgovornosti podjetij, usmerjen na porabnike, kjer je družbena odgovornost podjetij povezana z izidi, ki so porabniku osebno pomembni. S spodbujanjem družbene odgovornosti podjetij prek komuniciranja in znamčenja lahko podjetja še bolj okrepijo skrb porabnikov za dobro počutje drugih, tako da jih obveščajo o učinkih in posledicah družbeno odgovornega ravnanja ter povečujejo njihovo priznanje osebne odgovornosti za takšne posledice.

Revija objave:

Corporate Social Responsibility & Environmental Management

Rangiranje:

JCR, SNIP

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: