EF » EFnet » EF raziskave » Prepletanje pretekle potrošnje, stališč in osebnih norm pri kupovanju ekoloških živil

Prepletanje pretekle potrošnje, stališč in osebnih norm pri kupovanju ekoloških živil

07.03.2019

Ključne besede:
potrošnja ekoloških živil, 
socialno-kognitivna teorija,
teorija samozaznavanja,
okoljska skrb,
preteklo vedenje.

Avtorji:
dr. Mateja Kos Koklič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
dr. Urša Golob, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
dr. Klement Podnar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
dr. Vesna Žabkar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:
Raziskati povezavo med preteklim in prihodnjim pro-okoljskim vedenjem.

Ciljna javnost:
Managerji v prehrambni industriji, raziskovalci vedenja porabnikov, odgovorni za javno politiko.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Proučevanje prepletanja pretekle potrošnje ekoloških živil, skrbi za okolje, osebnih norm in stališča do nakupa ekoloških živil ter namere po nakupu ekoloških živil.

Glavne ugotovitve:
Rezultati raziskave potrjujejo, da pretekla potrošnja ekoloških živil pomembno določa prihodnjo nakupno namero kot tudi osebne norme in stališča do nakupa ekoloških živil. Slednji spremenljivki imata tudi vpliv na namero, medtem ko poleg preteklega vedenja osebne norme določa tudi okoljska skrb.

Uporabna vrednost za podjetja:
Rezultati kažejo na tri področja, ki neposredno oblikujejo namero za nakup ekoloških živil: stališče do nakupa, pretekla potrošnja in osebne norme. To pomeni, da se namera krepi, kadar imamo bolj pozitivna stališča, večjo pogostost pretekle potrošnje in močnejše osebne norme. Pretekla potrošnja se je izkazala za najmočnejši motivator, zato je smiselno, da podjetja oblikujejo čim bolj pozitivne izkušnje porabnikov z ekološkimi živili. Zagotoviti je potrebno podporno okolje za nadaljnje nakupne namere in posledično ponavljajoče se vedenje. Ena izmed možnosti je tudi ponujanje vzorčkov ekoloških živil, ki bi povečali verjetnost, da porabniki dejansko izkusijo izdelek. Na drugi strani pa interakcija z izdelkom in pridobitev izkušnje iz prve roke zagotavljata pozitivno stališče do nakupa ekoloških živil. Namero je moč povečati tudi preko osebnih norm, in sicer bi s trženjskim komuniciranjem lahko vzbudili občutek moralne obveze v porabnikih, kar bi pripeljalo do procesa internalizacije teh zunanjih dražljajev.

Revija objave:
Appetite

Rangiranje:
JCR, SNIP

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: