EF » EFnet » EF raziskave » Privzemanje programja kot storitve

Privzemanje programja kot storitve

15.04.2019

Ključne besede:
privzemanje informacijskih tehnologij,
programje kot storitev,
Ogrodjetehnologija-organizacija-okolje.

Avtorji:

  • Tiago Oliveira, NOVA Information Management School, Universidade Nova de Lisboa;
  • Ricardo Martins, NOVA Information Management School, Universidade Nova de Lisboa;
  • Saonee Sarker, McIntire School of Commerce, University of Virginia;
  • Manoj Thomas, The University of Sydney Business School;
  • Aleš Popovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:
Namen članka je proučiti dejavnike privzemanja programja kot storitve v podjetjih.

Ciljna javnost:
Raziskovalci in managerji, ki jih zanima programje kot storitev.

Kratek povzetek objave

Glavne ugotovitve:
Ugotavljamo, da so tehnološki, organizacijski ter okoljski dejavniki ključni pri prevzemanju programja kot storitve v podjetjih. Okoljski dejavniki dodatno povečujejo vpliv tehnoloških ter organizacijskih dejavnikov.

Uporabna vrednost za podjetja:
Predlagan je okvir za analizo privzemanja programja kot storitve z vključevanjem različnih dejavnikov (tehnoloških, organizacijskih ter okoljskih).

Revija objave:
International Journal of Information Management

Rangiranje:
JCR IF (2017): 4,516; AJG: 2

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: