EF » EFnet » Napovedujemo » 30+ novih baz – veliko pomladno testiranje

30+ novih baz – veliko pomladno testiranje

10.04.2019, ,

Do 8. aprila 2019 vam Centralna ekonomska knjižnica v sodelovanju s ponudniki informacijskih virov omogoča testiranje večjega števila novih zbirk in platform, ki pokrivajo področja ekonomskih in poslovnih ved.

***

Testiranja spodnjih zbirk so odprta v omrežju Ekonomske fakultete, večino pa lahko uporabljate brez prijave (klik na ime zbirke = aktivna povezava na zbirko/platformo):

 1. ABI INFORM (ProQuest). Ena največjih podatkovnih zbirk s področja poslovnih ved in ekonomije, ki vsebuje besedila znanstvenih publikacij, poslovnih poročil in tržnih raziskav priznanih založnikov in univerzitetnih tiskov. EF je imela v preteklem naročniškem obdobju zelo visoko uporabo.
 2. Business Premium Collection (ProQuest) vsebuje večinoma polno tekstovne članke iz več kot 10.300 znanstvenih publikacij, časopise, disertacije, delovne zvezke, poročila, videoposnetke, študije primerov… Sestavlja jo več zbirk z različnih ekonomskih in poslovnih področij, med drugimi ABI/INFORM, J.P. Morgan, Acc., Tax & Bank Coll.
 3. Business Source Ultimate (EBSCO) nudi velik nabor strokovnih revij (med drugim tudi 1.103 indeksiranih v WoS ali Scopus), celotnih besedil člankov in drugih virov – videi, SWOT analize ali študije primerov za študij ali raziskovalno delo. Profili podjetij in socialno-ekonomske napovedi vam bodo pomagali sestaviti celotno sliko. Več informacij->
 4. Compustat® *dostop prek WRDS (S&P Global Market intelligence). Edinstvena podatkovna baza s standardiziranimi  zgodovinskimi in aktualnimi finančnimi podatki, ki segajo v 50. leta prejšnjega stoletja in jih uporabljajo vodilne univerze in poslovne šole. Idealno za raziskave o vrednostnih papirjih, kazalcih, gospodarskih napovedih in še več. Uporabniško ime: ljubljan, geslo: ljubljanatrial. Več informacij ->
 5. CRSP *dostop prek WRDS (The University of Chicago, Booth School of Business) uporablja več kot 500 akademskih ustanov v 36 državah za raziskovalno in pedagoško delo. Zbirka vsebuje do 90 let podatkov za 31.000 aktivnih in neaktivnih subjektov. Identifikatorji omogočajo raziskave z uporabo časovnih vrst in podatkov o dogodkih, merjenje uspešnosti, primerjalne analize in analize vrednostnih papirjev. Uporabniško ime: ljubljan, geslo: ljubljanatrial. Več informacij ->
 6. EBONITETE.SI (Prva bonitetna agencija) je aplikacija, ki ponuja množico informacij o poslovanju poslovnih subjektov, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje odločitev in obvladovanje tveganj, predvsem na področju nabave, prodaje, financ, računovodstva in kontrolinga. Vsebino zaokrožajo tudi poglobljene statistične analize. Več informacij ->
 7. eBook Business Collection (EBSCO) zbirka je ključni vir za poslovne in ekonomske visokošolske ustanove. Ponuja skoraj 20.000 poslovnih e-knjig, ki so izbrane za pomoč študentom in raziskovalcem pri raziskavah, projektnih nalogah in podjetniških idejah. Več informacij->
 8. EconLit FullText +ABI/INFORM (ProQuest). Elektronska bibliografija American Economic Association indeksira več kot 120 let ekonomske literature iz vsega sveta. ProQuest ABI Inform dopolnjuje bibliografijo tako, da je več kot 600 indeksiranih naslovov na voljo s polnim besedilom. Več informacij->
 9. eMarketer PRO omogoča vpogled, napovedi in podatke o digitalnem trženju, medijih in trgovini. Dostop zagotavlja poglobljena poročila, intervjuje z vodilnimi delavci, grafe, primerjalne ocene in napovedi na globalnem nivoju v več kot 100 državah. Več informacij ->
 10. Emerald eBooks in Business, Management and Economics – Frontlist 2020 je zbirka 180 knjig, ki pokriva vse vidike področja upravljanja v sedmih tematskih zbirkah: računovodstvo, finance in ekonomija, poslovanje, upravljanje in strategija, marketing, upravljanje človeških virov.
 11. EMIS University (ISI Emerging Markets). Zbirka nudi dostop do 6.500 svetovnih gospodarskih novic in publikacij v angl. in lokalnih jezikih. Vsebuje ključne informacije iz razvijajočih se trgov (vključno s Slovenijo in Zahodnim Balkanom) za več kot 4,2 milijona zasebnih in javnih podjetij, računovodske izkaze, poročila o panogah, makroekonomske podatke. Več informacij ->
 12. Factiva (ProQuest/Dow Jones) zagotavlja aktualne novice in poslovne informacije iz več kot 30 disciplin. Združuje 32.000 virov (več kot 4.200 poslovnih in trgovinskih revij) z vsebinami iz 200 držav in zagotavlja dostop do vodilnih svetovnih časopisov, poročil podjetij ter poslovnih informacij – vključeni so podatki o 25 milijonih javnih in zasebnih podjetij.
 13. Hein Online (EBSCO) omogoča dostop do celotnega besedila več kot 2.300 pravnih in pravnih revij, tisočih klasičnih pravnih razprav, ustav in ustavnih zgodovin za vse države, najobsežnejših zbirke pogodb, ki so na voljo, dokumentov Združenih narodov, sodne zakonodaje in številnih drugih informacij. Več informacij ->
 14. IBISWorld Industry Intelligence. Natančne informacije in tržne raziskave z več kot 3.500 poročili v 9 geografskih območjih - analizo dinamike panog, kazalniki uspešnosti, primerjalne analize, 5-letne napovedi ipd. Študentom in raziskovalcem nudi podporo pri pripravi poslovnih načrtov, pri disertacijah in študijah primerov; dostop do istih orodij kot jih uporabljajo podjetniki. Več informacij ->
 15. M&A Research Catalyst (BvD) združuje informacije iz Orbisa, globalne podatkovne baze podjetij in baze poslovnih transakcij Zephyr ter ustvari finančni profil primerljivih podjetij in transakcij ter jih primerja z vašim izbranim podjetjem.
 16. MarketLine Advantage (GlobalData) je platforma za globalno komercialno obveščanje in vpogled v več področij. Globalna pokritost zajema panoge, podjetja, mesta, države, pa tudi najnovejša pereča vprašanja, ki jih več kot 1800 analitikov prikaže v študijah primerov, tematskih raziskavah… Več informacij ->
 17. MI in Cap IQ (S&P Global Market Intelligence) združuje poglobljene podatke podjetij in tržne podatke s kreditno in makroekonomsko analizo. Platforma za analizo podatkov o več kot 35.000 bankah po svetu, 65.000 javnih podjetjih od 1980 naprej. Uporabniško ime: Research@ef.uni-lj.si geslo: Capiquser@1 (velja za obe bazi). Več informacij ->
 18. Moody’s Analitics Bank Focus (BvD). V zbirki so zbrani finančni podatki za več bank, zavarovalnic in nebančnih finančnih institucij kot jih ponuja katerakoli druga rešitev. Podatke lahko iščete in filtrirate po kot več sto kriterijih ter jih medsebojno primerjate. Izdelate lahko grafične prikaze in poročila po meri ter jih izvozite.
 19. Orbis Intellectual Property (BvD)  povezuje globalne patentne podatke s podjetji in korporacijami, sledi združitvam in prevzemom in jih skupaj z vrednotenjem patentov oblikuje v celovito rešitev za raziskave intelektualne lastnine.
 20. Orbis Country Data (BvD) Izredno obsežna podatkovna baza gospodarskih kazalnikov. Natančne raziskave ekonomistov pri Economist Intelligence Unit, nujne za ekonomska raziskovanja; orodje, ki ga nudi BvD pa vam nudi možnost analiziranja teh podatkov in raziskav. Več informacij->
 21. Orbis Crossborder Investment (BvD) spremlja informacije o naložbah v podjetjih. Dnevno spremlja informacije in spremlja napovedane, dokončane in preklicane ali umaknjene projekte in posle.
 22. Osiris (BvD) zbira informacije o podjetjih, katerih delnice kotirajo ali ne na borzah. Informacije na globalni ravni so zelo podrobne in vključujejo veliko več kot samo finančna poročila.
 23. Portfolio Intelligence (Bisnode) je poslovna analitika z vsebino. Uporabniku prijazno in inovativno orodje, ki ponuja hiter, strukturiran in analitični vpogled naslednje države: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora. Poudarek je na segmentaciji trga glede na območje, panogo in prihodke.
 24. PressReader (ProQuest) nudi dostop do 7.000+ časopisov in revij iz več kot 120 držav v 60 jezikih. Omogoča obogaten digitalen posnetek publikacije v enaki obliki kot je natisnjena. Slovenijo zastopajo Dnevnik, Nedeljski dnevnik in Večer. Publikacije lahko razvrščate in brskate po državi, jeziku, kategorijah in vrsti objave.
 25. Project MUSE (EBSCO) zanesljiv vir polno tekstovnih verzij znanstvenih revij priznanih svetovnih univerz in znanstvenih organizacij. Trenutno je v humanistični in družboslovni zbirki zastopanih več kot 674 revij in več kot 50.000 knjig najbolj priznanih svetovnih univerzitetnih založb. Več informacij ->
 26. Statista je največja in najobsežnejša statistična platforma, prek katere dostopate do več kot 1,5 milijona podatkovnih nizov, napovedi, dosjejev, poročil in infografik. Zajema 80.000 tem, ki niso omejene le na ekonomske vede, ampak tudi socialne in tehnološke. Več informacij ->
 27. Tax-Fin-Lex - vse davčne, finančne in pravne vsebine na enem mestu. Portal TFL vam ponuja največjo bazo podatkov z vso veljavno zakonodajo, ki se sproti ažurira. Na njo so povezani vsi preostali dokumenti, kot so sodna praksa, strokovni članki, pojasnila FURS in druge koristne informacije. Več informacij ->
 28. WRDS  (Wharton Research Data Services) je raziskovalna platforma, ki izboljša produktivnost raziskovalcev.  S tem orodjem lahko na enem mestu kombinirate podatkovne nize in obdelavo končnega nabora podatkov, s tem pa vam pomaga povečati učinek in verodostojnost vaših raziskav. Uporabniško ime: ljubljan, geslo: ljubljanatrial. Več informacij ->
 29. Zephyr (BvD) je najobsežnejša zbirka podatkov o poslovnih transakcijah, posodablja pa se vsako uro. Gre za eno izmed številnih rešitev, ki jih ponujamo za raziskave o finančnih podatkih podjetij. Zephyr vsebuje informacije o M&A, IPO, zasebnem kapitalu in poslih s tveganim kapitalom.

***

Dostop do spodnjih zbirk je žal omogočen pod posebnimi pogoji s prijavo, zato na elektronski naslov periodika.cek@ef.uni-lj.si sporočite, če jih želite testirati:

 1. D&B Hoovers (Bisnode D&B) je globalna baza podatkov, ki omogoča segmentacijo poslovnih subjektov po 175 filtrih (dejavnost, število zaposlenih, promet, država, konceptualno iskanje…). Prek 20.000 globalnih virov, raziskave, vključeni podrobni finančni podatki z možnostjo izvoza (3, 5 ali 10 let). Več informacij ->
 2. Forrester Age of the Customer Research – AoC. So eno najbolj vplivnih raziskovalnih in svetovalnih podjetij na svetu. Sodelujejo z vodilnimi poslovnimi in tehnološkimi podjetji pri razvoju strategij, ki spodbujajo rast in služijo edinstvenemu namenu: izzvati razmišljanje strank, da jim pomagajo pri upravljanju sprememb v njihovih organizacijah.
 3. GARTNER Core IT Research for Higher Education. Vodilni ponudnik neodvisnih in učinkovitih nasvetov o tem, kako in kje uvesti informacijsko tehnologijo z namenom pridobivanja dodane vrednosti, spodbujanja inovacij, zmanjšanje stroškov in upravljanja tveganj. Uporabniki imajo dostop do več kot 100.000 dokumentov preko 700 tehnoloških in poslovnih tem.

Related news

Publish your comment: