EF » EFnet » Napovedujemo » Napoved javnih zagovorov doktorske disertacije v juniju

Napoved javnih zagovorov doktorske disertacije v juniju

29.05.2019

  • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije SANDE FRANIĆ z naslovom Poslovni angeli in zgodnja faza investicijskega procesa: dejavniki, ki vplivajo na odločitvene procese (Business angels and early stage investment: Determinants that impact decision making processes), ki bo 5. junija 2019 ob 15. uri v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentorica: prof. dr. Mateja Drnovšek

  • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije SIMONA SAVŠKA z naslovom Spremembe na trgu dela in vpliv institucionalnih ureditev (Labour market adjustment and the role of institutions), ki bo 6. junija 2019 ob 10. uri v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: prof. dr. Igor Masten Igor

  • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije NATAŠE VRH z naslovom Vzroki in posledice pozicioniranja znotraj globalnih verig vrednosti: analiza na ravni panog in podjetij v državah srednje in vzhodne Evrope (Causes and cosequences of positioning within global value chains: industry and firm-level analysis on CEE countries), ki bo 10. junija 2019 ob 10. uri v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: prof. dr. Jože Damijan, somentor prof. dr. Črt Kostevc

  • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja javni zagovor doktorske disertacije MATIJE VODOPIVCA z naslovom Učinki zakonodaje o zaposlitveni varnosti na tokove delavcev in produktivnost v Sloveniji (The effects of employment protection legislation on worker flows and productivity in Slovenia), ki bo 17. junija 2019 ob 13. uri v doktorski sobi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Mentor: prof. dr. Sašo Polanec


Publish your comment: