EF » EFnet » Napovedujemo » Zdravje zate, energija za EF

Zdravje zate, energija za EF

30.05.2019

Ekonomska fakulteta bo z junijem pričela z akcijo Zdravje zate, energija za EF. Razdeljena je na več tematskih sklopov, ki se nanašajo na rabo energije, kakovost notranjega okolja, zdravje ter način življenja. Z našim prvim sklopom vas želimo motivirati k uporabi stopnic. Redna hoja po stopnicah namreč pripomore k izboljšanju vašega zdravja. Spremljajte našo akcijo in izvedite, katere so ključne pozitivne posledice uporabe stopnic in izboljšajte svoje počutje.

Akcija v povezavi s projektom MOBISTYLE (Motivating end-users behavioral change by combined  ICT based modular Information on energy use, indoor environment, health and lifestyle), ki deluje pod okriljem programa Obzorje 2020. Ekonomska fakulteta sodeluje na povabilo IRI UL, ki je uspešno kandidiral na razpisu
H2020-EE07-2016-IA, Behavioural change toward energy efficiency through ICT.

Namen projekta je motivirati spremembe vedenja uporabnikov s širjenjem njihovega zavedanja. Gre za ozaveščanje o rabi energije, kakovosti notranjega okolja, zdravja in zdravega načina življenja z uporabo privlačnih in uporabniku prilagojenih, proaktivnih, z IKT podprtih storitvah. Dobro informirane uporabnike želimo z zavedanjem motivirati k bolj smotrnemu obnašanju glede uporabe energije in skrbi za zdravje.


Publish your comment: