EF » EFnet » Napovedujemo » Ekobralna značka EF vabi na spletno okroglo mizo

Ekobralna značka EF vabi na spletno okroglo mizo

13.01.2021

Ekobralna značka Ekonomske fakultete UL vas vljudno vabi na spletno okroglo mizo, ki bo v petek, 5. februarja 2021, ob 13. uri, prek Zooma (Meeting ID: 913 4493 4203, Passcode: 300688).

Na dogodku bodo sodelovali naslednji gostje: izr. prof. dr. Anja Svetina Nabergoj, soavtorica knjige Creativity in Research, in doc. dr. Iztok Tomažič, bosta razmišljala o knjigi Creativity in ResearchProf. dr. Maks Tajnikar bo podal svoje razmišljanje o knjigi Nerazumno vedenje (Richard H. Thaler). Direktorica Umanotere, Gaja Brecelj, bo zaokrožila naše razmišljanje z vlogo ustvarjalnosti pri varovanju narave in trajnostnem vodenju, priložnostih za raziskovalne izzive na področju trajnostnega razvoja doma in po svetu ter podala primere dobre prakse. Okroglo mizo bosta vodili doc. dr. Tanja Istenič in izr. prof. dr. Judita Peterlin, članici programske skupine Ekošole EF, koordinatorki Ekobralne značke EF in članici Ekoodbora Ekonomske fakultete UL.

  •  Ali ustvarjalnost lahko razvijamo ali se z njo rodimo?
  • Kdaj ste najbolj ustvarjalni?
  • Želite osvojiti/osvežiti raziskovalne veščine?
  • Bi radi izvedeli, kaj so to “brown bag seminars series”?
  • Vas zanima, kakšne so usmeritve mentoriranja na univerzi Stanford?
  • V čem se odraža nerazumno vedenje sodobnega človeka?
  • Kako ustvarjalno bivati na spletu?
  • Kako trajnostno organizirati dogodke?
  • Kateri so primeri dobrih praks družbene inovacije?

O tem – in še mnogo več – bomo razmišljali skupaj, vabljeni, da se nam pridružite.

Na kratko o letošnjih posebnih gostih – panelistih okrogle mize Ekobralne značke EF UL:

Prof. dr. Anja Svetina Nabergoj je izredna profesorica za podjetništvo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 je predavateljica na Hasso Plattner Institute of Design na Stanfordski univerzi, kjer vodi poslovna izobraževanja o inovativnosti in ustvarjalnosti za predstavnike vodilnih svetovnih in Fortune 500 podjetij. Je ustanovna članica skupine Research as Design, ki je razvila program za uvajanje design thinking metodologije v doktorski študij in znanstveno raziskovanje. Leta 2019 so pri Cambridge University Press izdali knjigo Creativity in Research, ki je priročnik za doktorske študente in mlade raziskovalce. Skozi serijo vaj za povečanje ustvarjalnosti, večjo produktivnost in fokusirano delo vodijo študente skozi realne scenarije, v katerih se znajdemo na začetku raziskovalne poti in jih spodbujajo k proaktivnemu oblikovanju lastne raziskovalne izkušnje in procesa. Anja je tudi članica odbora The Catalyst for Collaborative Solutions, ki na Stanfordu spodbuja multidisciplinarno raziskovanje in financira najbolj inovativne raziskovalne projekte. Redno sodeluje z organizacijo American-Slovenian Educational Foundation (ASEF).

Prof. dr. Maks Tajnikar je doktor ekonomije in podjetništva ter redni profesor Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Bil je minister za malo gospodarstvo (1992-1993) in minister za gospodarstvo (1993-1996) v Vladi Republike Slovenije. V obdobju 2001–2007 je bil dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 500 znanstvenih in strokovnih člankov v različnih domačih in tujih časopisih, učbenike s področja mikroekonomike, makroekonomike, upravljalne ekonomike, managiranja rastočih poslov, podjetništva in post-keynesianske ekonomske teorije. Je avtor petih knjig in soavtor v večjem številu knjig in monografij. Kot avtor ali soavtor je objavil več kot 65 recenziranih znanstvenih tekstov. Sodeloval je na več kot 70 mednarodnih konferencah in izdelal več kot 90 svetovalnih del. V zadnjih petih letih je bil uvodničar na štirih mednarodnih konferencah. Že od osemdesetih let je objavljal v časopisih in strokovnih revijah. Bil je član nadzornih svetov in svetov bolnišnic (tudi UKC Ljubljana) ter ustanovitelj večjega števila novih študijskih programov v Sloveniji in v tujini, med drugim tudi podiplomskega programa Ekonomika in management v zdravstvenem varstvu Ekonomske fakultete UL. Sedaj raziskovalno največ deluje na področju makroekonomike, ekonomike rastočih podjetij, ekonomike javnega sektorja in zdravstvene ekonomike.

Gaja Brecelj je direktorica nevladne organizacije Umanotera, ki si že 25 let prizadeva za uveljavljane trajnostnega razvoja v družbi. V zadnjih letih Gaja pokriva predvsem področja podnebnih sprememb, etične potrošnje, odgovornega turizma, zelenih delovnih mest, trajnostnih dogodkov in razvoja nevladnega sektorja. Zagovarja, da so ključne sistemske spremembe, obenem pa se tudi sama čim bolj drži načela »Delaj, kar govoriš«. Kot gonilo prehoda v trajnostno družbo jo zanimajo družbene inovacije in skupnostne prakse.

Doc. dr. Iztok Tomažič je visokošolski učitelj na Biotehniški fakulteti UL, kjer poučuje predvsem bodoče učitelje biologije (didaktika biologije). Kot predavatelj sodeluje v več študijskih programih na Biotehniški, Pedagoški in Zdravstveni fakulteti. Raziskovalno se ukvarja s proučevanjem kakovosti pouka biologije in naravoslovja v osnovnih in srednjih šolah ter stališč šolajočih in širše javnosti do organizmov. Proučuje tudi vpliv izkustvenega in raziskovalnega pouka na znanje in stališča posameznika. Sodeluje v raznih projektih razvoja visokošolske didaktike ter varstva velikih zveri. Njegovo strokovno delo je predvsem usmerjeno v pisanje in urednikovanje učbenikov in drugih učnih gradiv za osnovne in srednje šole.

V študijskem letu 2020/2021 na Ekonomski fakulteti UL skupaj beremo knjige: Creativity in Research (Nicola Ulibarri, Amanda E. Cravens, Anja Svetina Nabergoj, Sebastian Kernbach, Adam Royalty), Nerazumno vedenje (Richard H. Thaler), Razmišljanje (Daniel Kahneman), Skrivno življenje dreves (Peter Wohlleben) ter Daš in dobiš (Adam Grant). Vabljeni k branju!


Publish your comment: