EF » EFnet » Novice » Programi Ekonomske fakultete na mednarodni lestvici Eduniversal v 2021 uvrščeni višje

Programi Ekonomske fakultete na mednarodni lestvici Eduniversal v 2021 uvrščeni višje

16.04.2021

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se lahko v letu 2021 pohvalimo z višjimi uvrstitvami svojih programov na mednarodni lestvici Eduniversal. Program Ekonomske fakultete Bančni in finančni management je v 2021 že tretje leto zapovrstjo uvrščen na prvo mesto rangirne lestvice Eduniversal na območju Vzhodne Evrope v skupini programov s tega področja, kar je še eden izmed pomembnih dosežkov tega programa v letošnjem letu. V svetovnem merilu se na visoko peto mesto v svoji strokovni skupini uvršča program Management v športu, na deveto mesto pa program Turizem.

Na mednarodno rangirno lestvico Eduniversal je vključenih 4000 najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu iz 154 držav. Na rangirno lestvico Eduniversal so uvrščeni programi, ki izstopajo s svojim vplivom, prispevkom k oblikovanju politik, inovativnimi rezultati in kreativnim pristopom. Mednarodna rangirna lestvica Eduniversal programe poslovnih šol razvršča glede na stroge kriterije, upoštevajoč kakovost programa, njegovo relevantnost in rezultate ter mednarodni ugled, ki je vezan na geografsko področje.

Prvo mesto v kategoriji Poslovne finance na območju Vzhodne Evrope je že tretje leto zapovrstjo obdržal program Bančni in finančni management. Z drugim mestom v svojih skupinah na območju Vzhodne Evrope sledijo programi Trženje, Ekonomija ter Javni sektor in ekonomika okolja. Prav vsi programi so obdržali mesto razvrstitve iz preteklega leta. Na tretje mesto v svojih skupinah pa so uvrščeni programi Računovodstvo in revizija, Management in Poslovna informatika. Program Ljubljana MBA, ki v letu 2021 praznuje okroglo deseto obletnico, je prav tako obdržal tretje mesto v regiji.

V svetovnem merilu se že drugo leto zapovrstjo na visoko peto mesto uvršča program Management v športu, ki študentom ponuja najsodobnejše koncepte strateškega managementa v športu, managementa športnih prireditev, managementa športnih objektov, trženja v športu, financiranja športnih organizacij ter ravnanja z ljudmi v športnih organizacijah. Na deveto mesto je v svetovnem merilu uvrščen program Turizem, ki ima prav tako pridobljeno mednarodno akreditacijo UNWTO.TedQual. Poleg zgoraj omenjenih se na svetovni lestvici pojavljajo tudi naslednji programi: Turistični management – EMTM (11. mesto), Denar in finance (16. mesto), Kvantitativne finance in aktuarstvo (17. mesto), Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu (20. mesto), Oskrbovalne verige in logistika (28. mesto) ter Podjetništvo (32. mesto).

Konec leta 2020 je Eduniversal Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani proglasil za tretjo najboljšo šolo v Vzhodni Evropi in jo s tem tudi vidno izpostavil v naboru najboljših šol na svetu.


Publish your comment: