EF » EFnet » EF raziskave » Osmišljenje podjetniških odločitev mladih iz Poljske, Slovenije in Velike Britanije: Implikacije za ravnanje z ljudmi pri delu v majhnih in srednjih podjetjih

Osmišljenje podjetniških odločitev mladih iz Poljske, Slovenije in Velike Britanije: Implikacije za ravnanje z ljudmi pri delu v majhnih in srednjih podjetjih

26.08.2021

Ključne besede:

Mladi ljudje,
karierne odločitve,
podjetništvo,
srednja in majhna podjetja,
osmišljenje.

Avtorji:

  • Melita Balas Rant, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia;
  • Katarzyna Dziewanowska, Warsaw University, Faculty of Management, Warsaw, Poland;
  • Edita Petrylaite, Northumbria University, Faculty of Business and Law, Newcastle, UK;
  • Alison Pearce, Northumbria University, Faculty of Business and Law, Newcastle, UK.

Namen članka:
Namen raziskovalnega članka je preučiti, kaj motivira mlade za podjetniško karierno pot namesto za profesionalno karierno pot v podjetjih ali v javnem sektorju. Mladi ljudje se v večjem številu odločajo za alternative tradicionalni karierni poti, zato je potrebno razumeti razloge, ki botrujejo odločitvam za podjetniško kariero; s tem razumevanjem pa lahko svetujemo majhnim in srednjim podjetjem, kako uspešneje pritegniti mlado delovno silo.

Ciljna javnost:
Kadrovniki v majhnih in srednjih podjetjih, podjetniški svetovalci ter vse ustanove, ki spodbujajo mlade k prvi (samo) zaposlitvi.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Izvedena je bila kvalitativna študija šestnajstih polstrukturiranih intervjujev z mladimi iz Poljske, Slovenije in Velike Britanije. Študija je identificirala pester nabor notranjih in zunanjih dejavnikov, ki podpirajo odločitve za podjetniško karierno pot, in so homogeni med različnimi državami in konteksti. Dejavniki so strukturirani na mikro, srednjem in makro nivoju. Dejavniki so pojasnjeni skozi zorni kot Keganove teorije osmišljenja in posebnosti delovanja majhnih in srednjih podjetij, s čimer članek poglablja razumevanje o tem, kaj mlade na karierni poti privlači in odbija.

Glavne ugotovitve:
Na odločitve mladih za podjetniško karierno pot vplivajo mikro, mezo in makro dejavniki. Glavni mikro dejavniki so značilnosti posameznika; to so njegove vrednote, spretnosti in kompetence, ter fizične in mentalne značilnosti posameznika. Glavni mezo dejavniki so ljudje, ki vplivajo na podjetniško karierno pot mladih; to so družina, mentorji in socialna omrežja. Glavni makro dejavniki so institucije, ki vplivajo na podjetniško karierno pot mladih; to so izobraževalne ustanove, zaposlovalci in izpopolnjevalni programi. Posebno gonilo odločitve za podjetniško karierno pot, ki deluje v ozadji teh dejavnikov je, da mladi podjetniki želijo čim hitreje napredovati na višjo stopnjo osebnega razvoja. Po Keganovi teoriji osebnega razvoja se nahajajo podjetniško usmerjeni mladi na točki prehoda iz socializirano usmerjeno delovanje (zanj je značilno podrejanje pričakovanjem drugih) na samo-avtoritativno usmerjeno delovanje (zanj je značilno razvoj avtonomije pri odločanju o tem, katera pričakovanja bodo izpolnjevali).

Uporabna vrednost za podjetja:
Če želijo podjetja pritegniti mlade, jim morajo ponuditi čim več priložnosti za osebni razvoj v smeri avtonomije. Majhna in srednja podjetja morajo razviti takšna delovna mesta in vzvode kadrovske politike, ki spodbujajo, da mladi zaposlovalci razširjajo svoje delovne kompetence in se pri tem osebno razvijajo.

Revija objave:
Economic and Business Review

Rangiranje:
AJG, 1. skupina

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: