EF » EFnet » EF raziskave » Tehnologije industrije 4.0: motivi in dejavniki uporabe

Tehnologije industrije 4.0: motivi in dejavniki uporabe

09.09.2021

Ključne besede:

Industrija 4.0,
tehnologija,
dejanska uporaba,
namera uporabe,
dejavniki,
motivi.

Avtorji:

  • Prof. dr. Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
  • prof. dr. Barbara Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
  • prof. dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
  • prof. dr. Matjaž Koman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
  • prof. dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Namen članka:
Namen članka je prispevati k boljšemu razumevanju dejavnikov uporabe tehnologij industrije 4.0. Pojasniti želimo, (1) kaj podjetja motivira, da razmišljajo o uporabi tehnologij I4, in (2) kateri dejavniki omogočajo, da na podlagi namere o uporabi podjetja dejansko začnejo uporabljati te tehnologije.

Ciljna javnost:
Raziskovalci na področju tehnološkega managementa, vrhnji managerji in tehnološki managerji v podjetjih, oblikovalci gospodarske politike.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Predmet raziskave so tehnologije industrije 4.0, motivi, zaradi katerih se podjetja odločajo za njihovo uporabo, in dejavniki, ki to uporabo omogočajo. Študija temelji na anketnih podatkih, zbranih na vzorcu izvozno usmerjenih proizvodnih podjetij z več kot 10 zaposlenimi. V končno analizo je zajetih 124 podjetij.

Glavne ugotovitve:
Rezultati kažejo, da se podjetja uvedbi I4 približujejo proaktivno. Le z učinkovitostjo in pričakovano konkurenčno prednostjo povezani motivi pozitivno vplivajo na nameravano uporabo tehnologij I4, ta pa nato pozitivno vpliva na njihovo dejansko uporabo. Zunanji motivi, ki temeljijo na legitimnosti, nimajo pomembne vloge pri razlagi namere za uporabo. Kar zadeva dejavnikov, ki omogočajo uporabo tehnologij I4, povezavo med namenom uporabe in dejansko uporabo tehnologij I4 moderirata usposobljenost zaposlenih (pozitiven moderacijski vpliv) in razpoložljivost financ (negativen moderacijski vpliv).

Uporabna vrednost za podjetja:
Študija lahko pomaga managerjem podjetij uspešneje uvajati tehnologije I4. Potencialni uporabniki teh tehnologij bi se morali pri iskanju optimalnih rešitev osredotočiti zlasti na tehnologije, ki jim lahko pomagajo izboljšati njihov konkurenčni položaj. Poleg tega so potrebna dodatna vlaganja v usposabljanje zaposlenih za delo z novimi tehnologijami, saj je možno le na ta način izkoristiti celoten potencial tehnologij I4.

Revija objave:
Journal of Manufacturing Technology Management, leto 2021, vol. 32, št. 9, str. 323-345

Rangiranje:
Kategorija 1A1 (Z, A”, A’, A1/2); SSCI; JCR 2020 IF 7,547; Scopus 2020 CiteScore: 8,4

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: