EF » EFnet » EF raziskave » Kako trenutni EEG indikatorji izboljšujejo učinkovitost evalvacije oglasov: Čustveni vrhovi v trenutkih znamčenja kot ključni indikatorji

Kako trenutni EEG indikatorji izboljšujejo učinkovitost evalvacije oglasov: Čustveni vrhovi v trenutkih znamčenja kot ključni indikatorji

08.10.2021

Ključne besede:

Nevrotrženje,
evalvacija uspešnosti oglasov,
EEG (Elektroencefalografija).

Avtorji:

  • Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Zenel Batagelj, VALICON;
  • Ismir Omeragić, VALICON;
  • Melika Husić-Mehmedović, Univerza v Sarajevu, Ekonomska fakulteta.

Namen članka
Prispevati k razumevanju, razvoju in uporabnosti Nevrotrženjskih EEG indikatorjev za evalvacijo uspešnosti TV in video oglasov.

Ciljna javnost:
Oblikovalci in naročniki oglasov, trženjski raziskovalci.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Obsežna študija 40 TV oglasov, izmed katerih je bil vsak evalviran s širokim naborom EEG in anketnih indikatorjev, kar je omogočilo njihovo primerjavo.

Glavne ugotovitve:
EEG indikatorji merijo drugačne vrste čustvenih odzivov kot anketni indikatorji. Inovativni EEG indikatorji, ki merijo možganske odzive na posamezne kadre oglasov, so tudi bolj učinkoviti v primerjavi z tradicionalnimi, ki merijo zgolj ‘povprečno’ (anketno) oceno oglasa kot celote.

Uporabna vrednost za podjetja:
EEG ima velik potencial za pretestiranje oglasov v smislu dodatnih komunikacijskih ciljev in meril uspešnosti. EEG indikatorji čustvenih odzivov v trenutkih prikaza blagovne znamke lahko pomembno izboljšajo (pre)testiranje, razvoj in uspešnost oglasov.

Revija objave:
Journal of Advertising Research

Rangiranje:
1A2, SSCI, IF: 3.154

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: