EF » EFnet » EF raziskave » Delovne zahteve in izgorelost: vloga vzajemnega zaupanja in tekmovalnega pritiska preko več ravni

Delovne zahteve in izgorelost: vloga vzajemnega zaupanja in tekmovalnega pritiska preko več ravni

04.11.2021

Ključne besede:

Izgorelost,
zahteve dela,
vzajemno zaupanje,
tekmovalni pritisk,
večnivojska analiza.

Avtorji:

  • Aldijana Bunjak, University of St Gallen;
  • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Noemi Nagy, University of South Florida;
  • Heike Bruch, University of St Gallen.

Namen članka
V članku smo raziskovali, ali previsoke zahteve dela vodijo v izgorelost ter kako lahko organizacije z oblikovanjem ustreznega delovnega okolja na več ravneh omilijo ta vpliv.

Ciljna javnost:
Managerji – oblikovalci delovnega okolja v organizacijah, zaposleni.

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
Čeprav izgorelost predstavlja pomemben izziv v dandanašnjih delovnih okoljih, ostaja razumevanje razmerja med zahtevami dela in izgorelostjo omejeno. Omenjeno še posebej velja ob upoštevanju konteksta v organizacijah na več ravneh. V študiji razvijemo celovit pristop k preučevanju dejavnikov izgorelosti, ki presega parcialen pogled obravnave posameznih dejavnikov v osami, brez upoštevanja medsebojnih vplivov. Razvijemo model, ki obravnava trojno interakcijo med zahtevami dela, vzajemnim zaupanjem in tekmovalnim pritiskom preko treh ravni preučevanja. Model potrdimo z večnivojsko analizo 5485 zaposlenih, ki pripadajo 2872 delovnim enotam v 89 organizacijah v Nemčiji.

Glavne ugotovitve:
Rezultati nakazujejo, da zahteve dela delujejo kot dvorezni meč in vodijo tako do prednosti kot tudi izzivov. Kadar je tekmovalni pritisk na ravni organizacije nizek, lahko vzajemno zaupanje v delovnih enotah prepreči negativen vpliv previsokih zahtev dela na izgorelost zaposlenih.

Uporabna vrednost za podjetja:
Ugotovitve zagotavljajo usmeritve za organizacije pri ohranjanju visokih zahtev dela na ravni posameznika, pri čemer je nujno spodbujati vzajemno zaupanje v delovnih enotah in odprto komuniciranje glede tekmovalnega pritiska v organizacijah.

Revija objave:
Human Relations

Rangiranje:
JCR IF = 5,732; AJG4; FT50

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: