EF » EFnet » EF raziskave » Humanizacija digitalnega življenja: Zmanjševanje emisij ob hkratni krepitvi človekovih procesov z dodano vrednostjo

Humanizacija digitalnega življenja: Zmanjševanje emisij ob hkratni krepitvi človekovih procesov z dodano vrednostjo

09.02.2022

Avtorja: Matej Černe, Peter Trkman

Kako lahko digitalizacija pripomore k zmanjšanju emisij CO2 ob ohranjanju ali celo izboljšanju človekovih procesov in njegovih/njenih osebnih ponudb vrednosti? Seveda digitalizacija katere koli oprijemljive aktivnosti potencialno zmanjša okoljsko obremenitev. Vendar pa lahko nove tehnologije brez zavestnih prizadevanj celo povečajo ogljični odtis človeštva. Zato vlaganje denarja v tehnološki razvoj ne bo pripeljalo do bolj zelenega planeta.

Vsaka oblika digitalizacije bo neizogibno spremenila življenje ljudi. Hkrati pa tudi pandemija COVID-19 temeljito spreminja človekove procese v vseh življenjskih obdobjih. Tako pomemben dogodek lahko izkoristimo kot sprožilec za spremembo človekovih procesov v okolju prijaznejše vedenje, hkrati pa te spremembe naredimo prijetne za posameznike.

Ko svet vstopa v “novo normalnost” je pomembno, da razmislimo o pridobljenih izkušnjah, ponovno preverimo temeljne predpostavke in poiščemo inovativne pristope k oblikovanju trajnostnega sveta. Da bi to dosegli, moramo razumeti človekove procese, ki pogosto temeljijo na navadah in ne na poglobljenem premisleku.

V vabljenem prispevku avtorja izpostavljata ključne dileme: Kako doseči, da se bodo ljudje obnašali bolj okoljsko nevtralno? Kako “preoblikovati človeške procese”, da bi odpravili okolju škodljive dejavnosti in hkrati ohranili ali celo izboljšali njihovo temeljno ponudbo vrednosti?

Glavni poudarki preglednega članka so:

  • Informacijska tehnologija lahko zmanjša emisije CO2.
  • Digitalizacija ima številne negativne učinke ter razčlovečuje delo in življenje.
  • Tehnološki razvoj prinaša velike izzive v smislu etike, preglednosti algoritmov in vprašanj kakovosti življenja.
  • Digitalizacija bi se morala osredotočiti na odstranjevanje dejavnosti brez dodane vrednosti iz človekovega življenja.
  • Celostno razumevanje človekovih procesov pomaga pri ohranjanju njihove temeljne vrednosti.

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: