EF » EFnet » EF raziskave » Ali je ključ do ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem (obogateno) zasnovano delovno mesto? Učinki trojne interakcije s formalizacijo in prilagodljivimi osebnostnimi značilnostmi

Ali je ključ do ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem (obogateno) zasnovano delovno mesto? Učinki trojne interakcije s formalizacijo in prilagodljivimi osebnostnimi značilnostmi

12.01.2023

Ključne besede:

Ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem
Obogateno oblikovano delo
Formalizacija
COVID-19
Osebnostne značilnosti

Avtorji:

  • Amadeja Lamovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Ivan Radević, Univerza v Črni gori, Ekonomska fakulteta
  • Katerina Božič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka
Namen članka je bil raziskati, ali obogateno delovno mesto lahko pripomore k boljšemu ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem ter ali lahko formalizacija in prilagodljive osebnostne značilnosti zaposlenih (tj. trdoživost in proaktivna osebnost) le-to še izboljšajo.

Ciljna javnost:
Managerji – oblikovalci delovnega okolja v organizacijah, kadrovniki in zaposleni

Kratek povzetek objave

Predmet raziskave:
COVID-19 je še dodatno zabrisal meje med poklicnim in zasebnim življenjem, zaradi česar je ta koncept postal še pomembnejši. Na podlagi vzorca, pridobljenega iz treh virov (tj. zaposleni, družinski člani in nadrejeni/sodelavec; n = 436) smo raziskali pomen obogateno oblikovanega delovnega mesta za ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem zaposlenih. Poleg tega smo na podlagi modela zahtev in nadzora nad delom (Job Demand – Control; JD-C) preverjali, ali formalizacija in individualne prilagodljive osebnostne lastnosti zaposlenih (tj. proaktivna osebnost in trdoživost) delujejo kot mejni pogoji, ki krepijo to pozitivno razmerje. Da bi odkrili, katere individualne značilnosti obogateno oblikovanega delovnega mesta igrajo najpomembnejšo vlogo v naših modelih trojne interakcije, ki napovedujejo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, smo izvedli tudi dodatne analize.

Glavne ugotovitve:
Rezultati nakazujejo, da obogateno oblikovano delovno mesto pozitivno vpliva na ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Ta interakcija je še močnejša v primeru visoke stopnje formalizacije in proaktivne osebnosti zaposlenih.

Uporabna vrednost za podjetja:
Managerji in kadrovniki lahko spodbujajo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem zaposlenih tako, da jim omogočijo obogateno oblikovano delo (tj. večja avtonomija, boljša družbena podpora, večja raznolikost uporabe veščin), spodbujajo proaktivnost in z raznimi delavnicami izboljšujejo trdoživost zaposlenih.

Revija objave:
Applied Research in Quality of Life

Rangiranje:
JCR IF = 3,078

Celoten članek (objavljen v angleškem jeziku z naslovom: The Key to Work–Life Balance is (Enriched) Job Design? Three-Way Interaction Effects with Formalization and Adaptive Personality Characteristics) lahko preberete na tej povezavi.


Related news

Publish your comment: