EF » EFnet » Novice

Novice

15.06.2005,

Soeren Johansen (Department of Statistics and Operations Research, University of Copenhagen) je v okviru SMF seminarja, ki je potekal na Ekonomski fakulteti predstavil analizo metod ocenjevanja stohastičnih dinamičnih modelov splošnega ravnovesja z metodo največjega verjetja ter z njo povezan članek z naslovom: What Is the Price of Maximum Likelihood. Uporaba metode največjega verjetja (maximum likelihood) […]

>>>

15.06.2005,

Dr. Tomaz Čater (na fotografiji skupaj z mentorjem), docent Katedre za management in organizacijo, je na šesti mednarodni konferenci v Splitu (International Conference on Enterprise in Transition), ki je potekala od 26. do 28. maja 2005, prejel nagrado za najboljši doktorat iz poslovnih ved. Naslov doktorata je: Osnove konkurenčnih prednosti slovenskih podjetij, mentor pa je […]

>>>

14.06.2005, ,

Na Ekonomski fakulteti je v okviru SMF seminarja Katarina Juselius (Department of Economics, University of Copenhagen) predstavila članek z naslovom: Reflections on European unemployment, economic growth, and inflation after the French No and the Dutch Nee. Gostja (na fotografiji) je udeležencem predstavila poglede na nedavna referendumska dogajanja v EU, ki temeljijo na rezultatih večletnega empiričnega […]

>>>

14.06.2005

Na Ekonomski fakulteti je letos že 6 leto zapored potekal Posvet o zaposljivosti mladih z okroglo mizo, ki se ga je udeležilo preko 70 predstavnikov različnih gospodarskih, javnih, akademskih in študentskih organizacij. Tokrat so gostje spregovorili na temo Reforma visokega šolstva prinaša prednosti tudi delodajalcem. Glavni govornik Minister za delo, družino in socialne zadeve, mag. […]

>>>

13.06.2005

V Brdu pri Kranju je potekalo 6. znanstveno posvetovanje o organizaciji za naslovom: Konflikti v in med organizacijami, ki sta ga poleg Ekonomske fakultete organizirala tudi Fakulteta za organizacijske vede Kranj in Zveza organizatorjev Slovenije. Na posvetovanju je 16 avtorjev pripravilo 15 prispevkov na omenjeno temo, kasneje pa se je razvila živahna in zanimiva diskusija […]

>>>

02.06.2005

Vesna Virant je prejela nagrado Marketinški up 2005 za magistersko delo z naslovom "The Impact of Standardization versus Adaptation of Management Process and Managerial Characteristics on International Performance of Slovenian Companies", mentorica doc. dr. Maja Makovec Brenčič. Iskrene čestitke!

>>>

27.05.2005,

Ekonomsko fakulteto je obiskal podpredsednik akreditacijske komisije EQIUS, najpomembnejše akreditacije evropskih poslovnih šol, profesor Chris Greensted, in sicer z namenom vmesne revizije postopka pridobivanja omenjene akreditacije. Po pogovoru z vodstvom se je udeležil predstavitve dejavnosti Ekonomske fakultete. Nad napredovanjem, ki ga je Ekonomska fakulteta dosegla v zadnjih petih letih, je bil navdušen, na podlagi rezultatov […]

>>>

26.05.2005

"Mednarodna kongresna dejavnost izredno niha, zato je načrtovanje preprosto nemogoče", je udeležencem EF diskusij o turizmu z naslovom Kongresi in poslovni turizem v svetu in Sloveniji, zaupal gospod Srečko Peterlič, vodja kongresne dejavnosti v Cankarjevem domu. Gospod Gorazd Čad, vodja strokovnega sveta Kongresnega urada Slovenije, pa je k temu dodal, da je v Sloveniji v […]

>>>

26.05.2005, ,

Ekonomsko fakulteto je v okviru SMF seminarja obiskala Hylke Vandenbusche (Katholieke Universiteit Leuven; CEPR) in prestavila analizo »Corporate Taxation in Slovenia in a European Perspective«. Gostja, ki je študijo naredila po naročilu Ministrstva za finance, je udeležencem razložila, kaj bi prineslo znižanje obdavčitve podjetij s 25 na 15 odstotkov. Kasneje je Jože P. Damijan (Ekonomska […]

>>>

23.05.2005,

Na Hrvaškem je letos potekala prva mednarodna akademija ITHAS 2005 (International Tourism and Hospitality at Sea) z naslovom Management turizma na otokih v Dalmaciji, katere se je udeležilo 10 študentov Ekonomske fakultete, predvsem študentje specialističnega študija turizma ter izbrani odličnjaki dodiplomskega študija. Poleg Ekonomske fakultete so bili v ta projekt vključeni študentje turizma na Ekonomski […]

>>>