EF » EFnet » Arhiv: Izpostavljeni dogodek (1.)

Izpostavljeni dogodek (1.)

09.01.2020

Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem in premoženjskem položaju ter poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posamezne družbe. Poznavanje izrazov in njihova uporaba nam omogočata razbrati veliko stvari, ki pridejo prav vsem, ki so kakorkoli vpleteni v situacije, kjer se srečujejo z računovodstvom. Preko tovrstnih delavnic se naučimo razbrati vrednost našega premoženja in kakšna je njegova […]

>>>