EF » EFnet » Arhiv: Izpostavljeni dogodek (3.)

Izpostavljeni dogodek (3.)

22.07.2019

Poznavanje makroekonomske teorije je osnova za razumevanje ekonomske logike delovanja gospodarstva kot celote, medsebojnih vplivov posameznih ekonomskih kategorij in makroekonomskih pojavov, kot so gospodarska rast, inflacija, nezaposlenost, plačilna bilanca, zadolženost in denarna ter davčna politika. Zato smo na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete pripravili program Makroekonomika, ki na celovit način predstavlja omenjena področja. Gre za štiridnevni […]

>>>