EF » EFnet » Arhiv: P

P

20.04.2011,

CISEF Prodaja, kot jo poznamo v klasičnem pomenu besede, izginja. Napredna podjetja so že ugotovila, da s svojim dosedanjim načinom prodaje ne bodo več kos dramatičnim tržnim razmeram. Vse večja moč kupcev, njihove spremenjene potrebe in nakupne navade ter vse širši konkurenčni krog zahtevajo radikalne spremembe v načrtovanju in izvajanju prodajne strategije. Premiki v pojmovanju […]

>>>