EF » EFnet » Arhiv: Razpisi

Razpisi

03.01.2007

Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana je objavila nagradni razpis za študijska dela s področja zavarovanja in financiranja izvoza, na katerem so s svojimi deli sodelovale tudi študentke in študenti Ekonomske fakultete v Ljubljani z dodiplomskega in podiplomskega študija. Komisija za raziskovalno delo SID je pregledala in ocenila prejeta študijska dela. Med nagrajenimi deli sta tudi […]

>>>

18.12.2006

Univerza v Evori, na Portugalskem, razpisuje štipendije "Master Erasmus Mundus" za področje zgodovine in kulturne dediščine v sodelovanju z Univerzo Pariz 1 in Univerzo v Padovi. Študenti iz držav članic Evropske unije lahko zaprosijo za omenjeno štipendijo, ki spodbuja mobilnost študentov med državami Evropske unije. Rok za prijavo je 7. februar 2007. Za več informacij […]

>>>