EF » EFnet » Napovedujemo » Razpisi štipendij Ad futura

Razpisi štipendij Ad futura

20.06.2006

Ad futura objavlja sledeče razpise:

21. javni razpis

Štipendije za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih državljanov v tujini v letu 2006 – rok prijave 3. julij 2006.

Štipendije za šolnino in življenjske stroške so namenjene za študij v tujini od študijskega 2006/2007 (oziroma 2006, če je študijsko leto enako koledarskemu) dalje. Prijavijo se lahko dodiplomski študenti od 2. letnika študija dalje, podiplomski pa za posamezno stopnjo podiplomskega študija, za študij naravoslovja, tehnike ali biotehnologije. Štipendijo lahko v okviru tega razpisa pridobijo tudi tisti magistrski študenti smeri študija komunikacij v znanosti, ki so ali bodo v študijskem letu 2005/2006zaključili dodiplomski študij naravoslovne ali tehniške smeri.

Štipendija se podeli za šolnino v višini 100% šolnine oz. največ 4,5 mio SIT za posamezno leto ter za življenjske in študijske stroške v višini 3 mio SIT za posamezno študijsko leto.

22. javni razpis

Štipendije za doktorski študij tujih državljanov v Sloveniji v študijskem letu 2006/2007 – rok prijave 29. september 2006.

Štipendije za šolnino in življenjske stroške so namenjene tujim študentom na doktorskem študiju naravoslovja, tehnike ali biotehnologije v Sloveniji od študijskega 2006/2007 dalje.

Štipendija se podeli za šolnino v višini 100% šolnine oz. največ 650.000,00 SIT za posamezno leto ter za sofinanciranje življenjskih stroškov v višini 70.000 SIT mesečno za 12 mesecev.

23. javni razpis

Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini – rok prijave 10. julij 2006.

Sofinanciranje je namenjeno slovenskim »mladim raziskovalcem« in asistentom na fakultetah za štirimesečno nepretrgano raziskovalno delo v tujini. Prednost pri sofinanciranju imajo mladi raziskovalci iz gospodarstva. Štipendista morata pri raziskovalnem delu voditi slovenski in tuj mentor.

Sofinanciranje znaša 250.000,00 SIT na mesec za štiri mesece.

Vsi razpisi so s prijavno dokumentacijo objavljeni na spletni strani:www.ad-futura.si.

Prav tako so še vedno na voljo sredstva v okviru 19. javnega razpisa štipendij za raziskovalno in pedagoško sodelovanje tujcev v Sloveniji. Predmet razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih znanstvenikov, ki so slovenski ali tuji državljani za od tri (3) do dvanajst (12) mesečno znanstveno ali pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.

Predvidoma 23. junija 2006 bo objavljen tudi razpis štipendij za doktorski študij z deljenim mentorstvom v Sloveniji in Franciji.


Related news

Publish your comment: