EF » EFnet » Novice » Strokovna monografija Založništva EF

Strokovna monografija Založništva EF

06.01.2011

Ob zaključku leta je Založništvo EF izdalo strokovno monografijo z naslovom »Uporaba anket za spremljanje zadovoljstva turistov«.

Monografija, ki sta jo uredili prof. dr. Maja Makovec Brenčič in prof. dr. Irena Ograjenšek, je nastala kot odziv na pobudo Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za turizem in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. K njenemu nastanku je prispevalo 10 avtorjev z Ekonomske fakultete v Ljubljani (Tanja Dmitrović, Ljubica Knežević Cvelbar, Tomaž Kolar, Maja Konečnik Ruzzier, Maja Makovec Brenčič, Tanja Mihalič, Irena Ograjenšek, Iča Rojšek, Irena Vida in Vesna Žabkar) ter 6 avtorjev z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru (Vladimir Gabrijan, Borut Milfelner, Damijan Mumel, Anton Ogorelc, Aleksandra Pisnik Korda in Boris Snoj).

Vsi so kot člani raziskovalne skupine pod vodstvom prof. dr. Maje Makovec Brenčič sodelovali pri izvedbi ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom »Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov« v okviru raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«.


Related news

Publish your comment: