EF » EFnet » Novice » Pri založbi Ekonomske fakultete sta izšla učbenik in priročnik za vaje pri predmetu Temelji trženja

Pri založbi Ekonomske fakultete sta izšla učbenik in priročnik za vaje pri predmetu Temelji trženja

11.01.2019

Avtorica učbenika je prof. dr. Maja Konečnik Ruzzier, soavtorice priročnika za vaje pa so poleg prof.dr. Maje Konečnik Ruzzier tudi doc. dr. Mateja Bodlaj, doc. dr. Barbara Culiberg in Urša Švegl, mag. posl. ved.  Tako učbenik kakor priročnik pokrivata ključne trženjske vsebine, ki jih pri svojem poslovanju potrebujejo sodobna podjetja. Teoretično ozadje temeljnih trženjskih konceptov je podkrepljeno s številnimi slovenskimi in svetovnimi aktualnimi praktičnimi primeri.

Prof. dr. Tomaž Kolar, predstojnik katedre za trženje, je učbenik Temelji trženja ob izdaji pospremil s sledečimi besedami: ‘Delo zapolnjuje precejšnjo vrzel na slovenskem trgu, ki zeva med  temeljnimi, minimalističnimi, parcialnimi in (pretirano) preprostimi teksti o trženju in vseobsegajočimi priročniki, kot je npr. prevod Kotlerjevih zelo obsežnih in pogosto preveč kompleksnih in podrobnih “biblij” trženja. To knjigo odlikuje jasen in preprost, a natančen jezik, ki tudi pri zahtevnejših temah, kot je strateški vidik trženja, ostaja dovolj razumljiv in ne zaide v trženjski “žargon”. Kljub zgoščenosti ta učbenik pokriva širok nabor entitet, ki jih je mogoče in potrebno tržiti, razlage temeljnih pojmov pa dopolnjujejo številni aktualni primeri iz različnih industrij, trgov in kontekstov. Dobrodošli so tudi učni cilji na začetku poglavij, ki bralca usmerijo oz. oblikujejo jasna pričakovanja, katera znanja bo pridobil v posameznem poglavju.’


Related news

Publish your comment: