EF » EFnet » Novice » Založništvo EF je izdalo novo znanstveno monografijo

Založništvo EF je izdalo novo znanstveno monografijo

13.04.2011

Založništvo EF je izdalo novo znanstveno monografijo avtoric prof. dr. Nevenke Hrovatin in doc. dr. Jelene Zorić z naslovom "Reforme elektrogospodarstva v EU in Sloveniji". Monografija podrobneje analizira potek in učinke reform elektrogospodarstva, ki so se v EU začele s prvo smernico EU o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo. Smernica je predvidevala postopno in progresivno odpiranje trga, da bi se povečali učinkovitost in konkurenčnost sektorja. Delo prikazuje učinke liberalizacije trga tako v celotni EU kot tudi domačega elektroenergetskega sistema.


Related news

Publish your comment: