EF » EFnet » Napovedujemo » CISEF: Deseti, jubilejni mednarodni bančni seminar v Črni Gori

CISEF: Deseti, jubilejni mednarodni bančni seminar v Črni Gori

25.05.2011

BANČNI MANAGEMENT – MEDNARODNI SEMINAR V ČRNI GORI

Finančna kriza, ki se je začela v drugi polovici leta 2007, najprej kot likvidnostni problem nekaj finančnih institucij, in je »nenadoma« izbruhnila septembra 2008 s propadom banke Lehman Brothers, je še vedno aktualna.
Pripravljajo se pomembne spremembe v zakonski ureditvi in nadzoru, ne samo bank ampak finančnega sistema v celoti. V programu seminarja se zrcalijo problemi, značilni za čas po krizi, ki še vedno traja, in s posebnostmi regije.
Uvodno predavanje bo obravnavalo, kaj se je dogajalo in kaj se zdaj dogaja v razvitem svetu (ZDA, EU…) in posameznih državah Zahodnega Balkana, to je v državah, nastalih na ozemlju nekdanje SFRJ. V naslednjih dveh dneh so tri teme, na katere bo svoje poglede predstavilo več predavateljev. Te teme so (1) načrtovane novosti v regulaciji in nadzoru bank, zavarovalnic in finančnega sektorja nasploh, (2) stres testi bank in (3) vloga bank pri prevzemu podjetij s strani njihovih uprav in s strani drugih. Poleg tega bosta še manj obsežni, vendar prav tako pomembni temi, in sicer o razvojnem bančništvu in odgovornem kreditiranju ter o raznih vidikih javnega dolga.
Čeprav se je od držav, ki so zašle v hude finančne težave, samo v Grčiji kriza pričela kot kriza zadolženosti države, se dandanes zadolženost držav obravnava kot središčni problem. Pokazalo se je, da so dolgovi bank implicitni javni dolg. Skrajni primer je Irska, kjer je ta dolg čez noč postal eksplicitni, in da ni mogoče prebroditi krize, ne da bi država z obsežnimi denarji preprečila propad finančnega sistema. Od tod velika pozornost proračunskemu primanjkljaju in javnemu dolgu. Enako, ali vsaj zelo podobno, velja tudi za nas, zato bomo na okroglo mizo povabili tudi finančne ministre. Pokazalo se je, da je pri reševanju finančnih sistemov bilo, in je še vedno, zelo pomembno sodelovanje med finančnimi ministri in guvernerji centralnih bank: guvernerji namreč ne morejo dajati subvencij.
Vabimo vas, da se nam pridružite v Miločeru v Črni gori!

Več informacij in prijava.


Related news

Publish your comment: