EF » EFnet » Napovedujemo » 17. strokovno posvetovanje SPA/ZES

17. strokovno posvetovanje SPA/ZES

23.09.2011

Od četrtka, 20. oktobra 2011, do petka 21. oktobra 2011 bo v hotelu Histrion v Portorožu potekalo 17. strokovno posvetovanje SPA/ZES. Organizator posveta je Sekcija za poslovne analize pri Zvezi ekonomistov Slovenije.

Glavna naloga managerjev v podjetjih in nedobičkovnih združbah je skrb za smotrno in usklajeno delovanje vseh zaposlenih, kar zagotavljajo s procesi planiranja in kontroliranja. Vsako, ki odloča, še posebej pa tisti, ki s svojimi odločitvami velikokrat krojijo usode velikega števila ljudi, mora torej najprej dobro spoznati predmet, o katerem se odloča. Posvetovanja o sodobnih vidikih analize poslovanja in organizacije (letošnje je že 17. po vrsti) so vsako leto namenjena prikazovanju odločitev in pristopov, povezanih z analizo, na različnih področjih in v različnih združbah. Tudi letošnje posvetovanje bo podobno kot prejšnja vsebinsko razdeljeno na tri dele, in sicer na uvodne prispevke (osredotočene predvsem na analizo trenutnega stanja v gospodarstvu in družbi), prispevke o analizi poslovanja in prispevke o analizi organizacije.

Odbor za pripravo posvetovanja sestavljajo profesorji Ekonomske fakultete. Med njimi so dr. Tomaž Čater (predsednik), mag. Aleksander Igličar, dr. Slavka Kavčič, dr. Darja Peljhan, dr. Rudi Rozman, dr. Sergeja Slapničar, dr. Metka Tekavčič.

Za udeležbo na posvetovanju izpolnite prijavnico v priloženi brošuri in jo do 17. oktobra 2011 pošljite na naslov: Zveza ekonomistov Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 436 12 69; GSM: 041 429 902
E-pošta: zvezaekon.sl@siol.net

Udeležnina znaša 408,00 EUR z vključenim DDV na udeleženca.
Udeležnina se plača na transakcijski račun Zveze ekonomistov Slovenije: SI 56 0313 4100 0007 906.
Vse informacije o rezervaciji hotela in programu dobite  v pripeti brošuri.


Image gallery:

Related news

Publish your comment: