EF » EFnet » EFnews » EcoMod 2017: »Kakšno bo končno stanje po določenem obdobju ob končani implementaciji, je na nek način uganka«

EcoMod 2017: »Kakšno bo končno stanje po določenem obdobju ob končani implementaciji, je na nek način uganka«

13.07.2017

V sredo, 5. 7. 2017, se je na Ekonomski fakulteti začel tridnevni dogodek, imenovan EcoMod Conference 2017. Različne delavnice ter predavanja so potekla od jutra do večera, njihov glavni namen je bil, da si vsi prisotni izmenjajo ideje ter izkušnje, ki so jih pridobili med opravljanjem različnih kvantitativnih analiz ter raziskav na področju oblikovanja poslovnih strategij ter odločitev, in sicer tako v javnem kot tudi v privatnem sektorju.

 

EcoMod je vodilno svetovno raziskovalno, svetovalno in izobraževalno neprofitno omrežje, namenjeno spodbujanju naprednih modelov in statističnih tehnik v gospodarski politiki in odločanju. Združuje na tisoče strokovnjakov za modeliranje in uporabnikov po vsem svetu, ki so skupaj razvili projekte v obliki scenarijev ter analiz o vplivih na področjih mednarodne trgovine, razvoja, okolja, energije, javnih financ, davčne in denarne politike, kmetijstva ter napovedovanja situacij ter stanj v evropskih, azijskih in latinskoameriških državah ter državah srednje, vzhodne ter severne Afrike in v ZDA.

Na enem izmed predavanj je Jakub Growiec, PhD, razpravljal o kratkoročnem vplivu strukturnih reform na rast produktivnosti ter kako lahko preko različnih formul okvirno izračunamo, kaj se bo zgodilo ob vplivu različnih dejavnikov. V nedavnem obdobju, ko se je ekonomska rast številnih držav nekoliko ustavila, so vlade iskale različne načine za spodbuditev te rasti s pomočjo vlaganja v industrijske inovacije. Jakub Growiec je rekel: »Z mojo ekipo smo preko raziskav v tako dejanskih kot tudi hipotetičnih situacijah prišli do zaključka, da končni rezultati inovacijskih programov vedno ne pripeljejo do ekonomske ter industrijske rasti.« Dodal je še, da mora biti implementacija inovacij za določene sektorje predhodno dobro analizirana, saj lahko pusti negativne posledice v ostalih industrijah oz. celotni ekonomiji v državi.

Growiec je obenem predstavil rezultate raziskav na področju razvoja industrije elektronskih avtomobilov ter kako težko je predvideti, ali se bo BDP zvišal oz. znižal kot posledica inovacijskih programov, kot na primer PPI (Public procurement of innovation), davčne olajšave na področju raziskav in razvoja, kontroliranje povpraševanja v določenih sektorjih itd. »Kakšno bo končno stanje po določenem obdobju ob končani implementaciji, je na nek način uganka,« je še rekel Growiec. Kot je  pojasnil, je razlog v tem, da uveljavljanje strategij za rast ter širitev elektronske avtomobilistične industrije različno vpliva na sektorje, kot so proizvodnja elektronskih produktov, transport in prodaja, kot pa na primer na industrijo železa.

Matej Jerele, EFnews

efnewskvadrat


Related news

Publish your comment: