EF » EFnet » EFnews » Predavanje profesorja ekonomije, dr. Toma Berglunda: Nordijski model korporativnega upravljanja in njegova uporabnost v Sloveniji

Predavanje profesorja ekonomije, dr. Toma Berglunda: Nordijski model korporativnega upravljanja in njegova uporabnost v Sloveniji

15.09.2017

V četrtek, 14. septembra 2017, je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (EF) potekalo predavanje profesorja ekonomije, dr. Toma Berglunda, z naslovom Nordijski model korporativnega upravljanja in njegova uporabnost v Sloveniji. Velike javne gospodarske družbe v štirih glavnih nordijskih državah so zelo uspešne pri ustvarjanju vrednosti glede na velikost njihovih držav. Prof. dr. Berglund je na podlagi najodmevnejših nedavnih raziskav na predavanju predstavil obstoječe razlike in podobnosti v praksah korporativnega upravljanja med Slovenijo, Švedsko, Finsko, Dansko ter Norveško. Zanimalo ga je predvsem, do katere mere je nordijski model korporativnega upravljanja mogoče uporabiti tudi v Sloveniji.

Dogodek je z nagovorom otvorila dekanja EF, prof. dr. Metka Tekavčič, ter se obenem zahvalila za visoko obiskanost dogodka. Sledil je krajši uvod prof. dr. Dušana Mramorja, ki je poudaril pomembnost raziskav prof. dr. Toma Berglunda ter omenil podobnosti družbenih problemov Slovenije ter ostalih nordijskih držav, katerih glavni vzroki izhajajo iz demografskih sprememb.

Prof. dr. Berglund je poudaril, da je eden izmed glavnih problemov  zaupanje vodilnim osebam podjetij oz. večinskim delničarjem, ki lahko svoje položaje izkoriščajo na račun manjšinskih delničarjev. Za preprečitev takih situacij so se leta 2013 štiri vodilne nordijske države (Švedska, Finska, Danska ter Norveška) odločile, da ustvarijo model za korporativno upravljanje podjetij, ki bo vsem delničarjem omogočal enakopravno možnost za soupravljanje podjetij. »Le tako so lahko manjšinski delničarji zaščiteni ter prepričani, da se podjetje premika v optimalni smeri, ki je najboljša za vse.«

Osnovna filozofija modela je, da imajo vsi delničarji popoln nadzor nad podjetjem. Vodilni odbor ter menedžment podjetja sta po načelih  t. i. nordijskega modela predstavljena kot agenta oz. asistenta delničarjev samo za pomoč pri vodenju podjetja. »Da nordijski model deluje v sistemu dosti boljše, dokazujejo praktični primeri kompetence nordijskih podjetij na internacionalnih trgih, majhna količina tujih lastnikov nordijskih podjetij ter izjemno majhno število korporativnih incidentov v nordijskih državah v zadnjih letih,«  je povedal prof. dr. Berglund, dodal pa še, da si  verjetno v Sloveniji implementacijo takega sistema zelo težko predstavljamo.

Matej Jerele, EFnews


Image gallery:

Related news

Publish your comment: