EF » EFnet » EFnews » Za uspeh so potrebni spodbuda, motivacija, topla beseda in nasmeh

Za uspeh so potrebni spodbuda, motivacija, topla beseda in nasmeh

21.05.2018

V četrtek, 17. 5. 2018, je na Ekonomski fakulteti potekal Karierni kažipot za študente s posebnimi potrebami, ki je bil namenjen tako študentom kot tudi vsem, ki z njimi sodelujejo. Predstavljene so bile priložnosti in izzivi v času študija ter ob prehodu na trg dela, različni govorci pa so spregovorili o tem, kako si zagotoviti ustrezno podporo, kakšna je pri tem vloga različnih organizacij ter kako se v celotnem procesu soočati s stigmatizacijo.

Različna zdravstvena stanja in življenjske okoliščine študentov s posebnimi potrebami vplivajo na njihovo vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu ter na nadaljnji postopek zaposlitve. Za premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo, potrebujejo različne prilagoditve ter pomoč pri vključevanju in sodelovanju v študijskem okolju. Potrebno je nenehno dokazovanje, da zmorejo, zato je treba vanje verjeti in jim ponuditi ustrezne možnosti. Velik izziv se pojavi tudi pri prehodu iz šolskega sistema na trg dela, vendar danes obstaja vse več institucij, ki študentom s posebnimi potrebami ta prehod olajšajo. Študentje se tako lahko že med študijem povežejo s strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim usmerjanjem in podporo osebam s posebnimi potrebami pri vstopu na trg dela. Nekatere izmed njih so na primer Karierni center Univerze v Ljubljani, Center za poklicno rehabilitacijo URI Soča (poklicno usmerjanje mladih s posebnimi potrebami), Zavod za zaposlovanje, projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela ipd.

Pomembno je, da študent s posebnimi potrebami prepozna svoja močna in šibka področja, se zna predstaviti in posredovati (zagovarjati) svoje potrebe na ustrezen način ter zaupa v svoje zmožnosti. Četudi morda opusti svoje prvotne želje, je ključno, da začne iskati druge možnosti in v takšnem primeru ne obupa. Na voljo je veliko poti do izobrazbe, vendar niso vse ustrezne, zato naj vsak študent izbere študijski program odgovorno ter se seznani, v kolikšni meri ga je mogoče prilagoditi njegovim specifičnim potrebam.

»Ne bodi več ujetnik svoje zgodbe. Razpri svoja mogočna krila. Poleti. Bodi orel. Bodi svoboden,« so besede predavatelja, pisatelja in pesnika Roberta Gorete, ki je na Kariernem kažipotu v svojem motivacijskem govoru povedal, da moramo v življenju vedno vztrajati in premagovati ovire. Kljub zavrnitvam moramo še naprej zaupati vase. Večkrat pa nam pomaga, če imamo ob sebi osebo, ki v nas verjame – spodbuda, motivacija, topla beseda in nasmeh so namreč stvari, ki jih po njegovih besedah potrebujemo za uspeh tako na osebnem kot poslovnem področju.

Tijana Kizić, Efnews

efnewskvadrat1


Image gallery:

Related news

Publish your comment: