EF » EFnet » EFnews » Drugi teden Ljubljanske doktorske poletne šole: raznolikost in sodelovanje

Drugi teden Ljubljanske doktorske poletne šole: raznolikost in sodelovanje

17.08.2018,

Drugi teden Ljubljanske doktorske poletne šole je prinesel nove vsebine, nove študente in nove profesorje ter s tem dodal novo perspektivo celotnemu programu. Imeli smo priložnost za pogovor s profesorjem Adamantiosem Diamantopoulosom (Advanced Structural Equation Modeling, University of Vienna, Avstrija) in profesorjem Ruiem Souso (Case Study Research: Design, Execution and Publication, Catholic University of Portugal, Católica Porto Business School, Portugalska).

1. Ljubljanska doktorska poletna šola povezuje doktorske in post-doktorske študente, akademike in strokovnjake. Kaj je bila vaša osebna motivacija, da se pridružite temu programu?

Prof. Rui Sousa: Prihajam iz Portugalske, iz Zahodne Evrope. To, da pridem sem, je zelo dobra priložnost, da spoznam ljudi iz delov sveta, s katerimi imam bolj malo stika. Je drugačna izkušnja od tiste iz drugih dogodkov in mreženj, ki se jih udeležujem. Tudi z vidika prostega časa: Ljubljana je čudovito mesto, v katerem uživam, saj je organizirano in polno prijaznih ljudi. Všeč mi je tudi koncept poletnih šol na splošno: še vedno gre za delovno, a kljub temu bolj neformalno okolje, kjer se razvijejo odprti dialogi s študenti in lahko vključiš tehnike poučevanja, ki mogoče med običajnim semestrskim delom niso mogoče. Prav tako so študenti tu, ker želijo biti tu, ne ker bi bili v to prisiljeni, zato imajo drugačno motivacijo in nivo vključenosti. Če povzamem, izkušnja je res dragocena.

Prof. Diamantopoulos: Moja osebna motivacija je bila, da sem že poučeval doktorske programe na EF. Nekateri predmeti, ponujeni na tej doktorski poletni šoli, so naravni podaljšek predmetov, ki jih sam predavam doktorskim študentom. So pa tudi namenjeni študentom, ki niso iz Ljubljane. Tako sem začel sodelovati in zaradi tega se vračam že vrsto let.

2. Kako bi opisali celotno izkušnjo, predvsem s predmeti, akademskim in organizacijskim osebjem ter študenti? Kaj menite o dinamiki v predavalnicah in o drugih ponujenih družbenih dogodkih in programih?

Prof. Rui Sousa: Menim, da stvari tečejo res gladko. Celoten teden je intenziven; imamo štiri ure vseh pet dni. Moramo kombinirati predavanja s skupinskim delom in hkrati dati študentom čas, da lahko sami zase razmislijo o povedanem, saj sicer ni dovolj časa, da bi predelali ves material in bi bil program preveč intenziven. S tem pa je tudi način učenja bolj dostopen, tako za nas kot tudi za študente.

Prof. Diamantopoulos: Mislim, da je bila doktorska poletna šola od nekdaj zelo profesionalno organizirana in da je vse dobro teklo. Zelo pomembno je, da je vedno prisotna pozitivna atmosfera, tako v smislu organizacije in administracije kot tudi v smislu družabnih aktivnosti, ki združujejo akademsko osebje in študente. In kar je še dodatna prednost, študenti, vsaj ti, ki jih jaz poučujem, so zelo motivirani, saj drugače verjetno niti ne bi bili prisotni na takem predmetu. So zelo predani delu, dosti sodelujejo in postavljajo vprašanja. Tako je atmosfera zelo živa in vsi imamo dober čas.

3. Kako vidite oblikovanje raziskovalne mreže med poletno šolo in kaj je po vašem mnenju največja vrednost tega programa?

Prof. Rui Sousa: V mojem konkretnem primeru – moje področje je operacijski management – ne srečam veliko študentov s tega področja. Ne vidim ravno vzpostavljanja povezav v smislu nadaljnjih skupnih raziskav. Bolj gre za spoznavanje ljudi z drugih koncev sveta, ki imajo drugačen pristop in morda tudi drug zorni kot na tvoje raziskovalno vprašanje ali problem. Sprašujem se, kaj bi lahko storili, da bi bile te povezave boljše tudi za raziskovalce. Ena stvar, ki mi morda pride na misel: če so na vaši fakulteti študenti, ki delujejo na istem področju kot gostujoči profesor, bi morda lahko že vnaprej organizirali srečanje ali pa vsaj obvestili gostujočega profesorja, kdo ti študentje so, da se lahko vzpostavijo nadaljnji kontakti. V mojem primeru, zaradi področja mojega dela, mislim, da ni veliko študentov tu, ki delajo to, kar delam jaz, zato nimam izkušenj z nadaljnjim povezovanjem.

Prof. Diamantopoulos: Menim, da je največja dodana vrednost programa za udeležence ta, da imajo resnično dobre možnosti mreženja. Veliko študentov je na različnih nivojih svojega doktorskega študija, a se soočajo s podobnimi problemi. Poletna šola, kot je ta, omogoča študentom, da vstopijo v stik z drugimi in tako pridobivajo ali skupaj premlevajo ideje. Včasih najdejo tudi skupne teme zanimanja in želijo nadaljevati s skupnim raziskovanjem. S tega vidika je to dodatna prednost za udeležence, poleg znanja, ki ga pridobijo iz predmeta. Menim, da je to zelo pomembno. Dobijo tudi veliko napotkov v okviru predmeta, kako se soočiti s konkretnimi problemi. Ti napotki pridejo od ljudi, ki imajo več izkušenj in so se s podobnimi izzivi že soočali v procesu pregledovanja in objavljanja člankov.

4. Kaj bi opredelili kot največji osebni izkupiček, kaj so vaši predlogi za izboljšave in komu bi priporočili ta izobraževalni program?

Prof. Rui Sousa: To leto so prišli študentje z res dobrim znanjem. Poučujem metode preučevanja in študentje so pokazali dobro znanje v procesu raziskovanja na splošno, prav tako pa so bolj homogeni. To je moje tretje leto tu. To vidim tudi drugod po Evropi, nekakšno homogeno standardizacijo. Doktorski programi so bolj ali manj enaki in tako dobiš tudi bolj ali manj enako usposobljenost. Dobro je videti, kako v usposabljanju doktorskih študentov ne napreduje samo tvoj program, ampak programi povsod po Evropi. Menim, da zaradi tega najdemo povsod boljše študente.

Prof. Diamantopoulos: Zame je zelo zanimivo delati z raznoliko skupino študentov, ki prihajajo iz različnih držav in z različnih področij. Ravno to raznolikost bi opredelil kot največji iztržek. V smislu napredka menim, da je program že optimalno organiziran. Večina predavanj poteka dopoldan in menim, da je to za napredne predmete več kot dovolj za en dan. Študentje potrebujejo nekaj časa za refleksijo ter čas za družabne aktivnosti izven predavalnice, zato menim, da bi bil drugače organiziran program preveč intenziven. Prav tako je doktorska poletna šola zelo fleksibilna v smislu ponujanja različnih predmetov znotraj dveh tednov v juliju. Mislim celo, da je nekaj študentov ostalo na celotnem programu. Nimam drugih predlogov za izboljšave – če deluje, ni treba popravljati.

Iva Drvarič, Efnews

 

 


Related news

Publish your comment: