EF » EFnet » EFnews » Štirideset let Poslovne informatike na Ekonomski fakulteti

Štirideset let Poslovne informatike na Ekonomski fakulteti

30.11.2018

Letos je bil tradicionalni Dan poslovne informatike nekaj posebnega, saj Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (EF) praznuje 40 let uvedbe programa Poslovna informatika. Dogodka se je udeležilo veliko nekdanjih in sedanjih študentov programa ter gostov iz podjetij in univerze, med njimi tudi predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Borut Božič. Osrednja tema dogodka z okroglo mizo, ki je potekal 27. novembra 2018, je bila razprava o ključnih izzivih in priložnostih, ki jih prinaša informacijska tehnologija. Prof. dr. Andrej Kovačič in prof. dr. Janez Grad (EF) sta predstavila razmere pred štiridesetimi leti ter tedanje izzive, ko je bila informacijska tehnologija popolnoma nov svet, cene računalnikov pa zelo visoke.

Red. prof. dr. Tomaž Turk nas je popeljal do začetkov Poslovne informatike na EF in na kratko orisal zgodovino študijskega programa. Če pogledamo v zgodnja 70. leta prejšnjega stoletja, lahko ugotovimo, da se je v tistem času že pričela specializacija na področju upravljavskega informacijskega sistema v okviru izbirnih predmetov. Če nadaljujemo, pridemo do pomembnega leta 1978, ko je bila prvič uvedena specializacija za Informacijsko tehnologijo, skupaj s prvim doktorskim programom. V letu 2005 je katedra v skladu z bolonjskim sistemom uvedla dodiplomske specializacije in magistrski program Poslovne informatike. Kljub številnim izzivom v vseh teh letih pa je lahko danes fakulteta ponosna na svoj program dvojnih diplom ter vse druge dosežke, povezane s Poslovno informatiko.

Dr. Mojca Indihar Štemberger, predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko, najbolje pozna sedanjost Poslovne informatike na Ekonomski fakulteti. Izpostavila je znanje, ki ga prenašajo na študente, ter tri področja, ki se prepletajo v Poslovni informatiki: upravljanje, informacijska tehnologija in poslovanje. Poudarek dajejo projektnemu delu, kjer študentje pridobijo pomembne strokovne kompetence, kot so timsko delo, komunikacija, strateško načrtovanje in druge. Dodana vrednost so tudi mednarodni profesorji in domači profesorji, ki predavajo v tujini, kot tudi priložnosti pomagati podjetjem, ki se soočajo z različnimi izzivi.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo, ki jo je vodil prof. dr. Aleš Groznik. Naši nekdanji študenti Tomaž Štolfa (soustanovitelj podjetja Layer), Tjaž Jelovčan (Microsoft), Ana Petrovska (Lek), Miha Valentinčič (Petrol), mag. Venčeslav Perko (ELES), mag. Teja Batagelj (Gen-I) ter nekdanja profesorja EF prof. dr. Andrej Kovačič in prof. dr. Janez Grad, zaslužna za ustanovitev in razvoj poslovne informatike, so predstavili svoje poglede na izzive, povezane z informacijsko tehnologijo, ter opisali Poslovno informatiko nekoč in danes.

Dekanja prof. dr. Metka Tekavčič se je vsem na Katedri za poslovno informatiko zahvalila, da so razvili tako dober program, ki ne pritegne samo domačih, ampak tudi tuje študente iz različnih držav. Okrog 120 študentov se vsako leto vpiše v program, med njimi je 30 do 40 tujih.

Čestitke za 40. obletnico tako katedri kot vsem, ki so del programa Poslovne informatike. »Vaše trdo delo in prizadevanja so se izplačala! Zasluženi uspeh prav kliče po praznovanju! Čestitke!«

Anja Puc, EFnews

efnewskvadrat1


Image gallery:

Related news

Publish your comment: