EF » EFnet » EFnews » Predstavitev knjige »Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe«: oblikovanje nove paradigme gospodarskega razvoja

Predstavitev knjige »Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe«: oblikovanje nove paradigme gospodarskega razvoja

25.04.2019

V petek, 19. aprila 2019, je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani potekala predstavitev knjige »Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe« urednikov in avtorjev Matjaža Muleja, Vilijema Merharja, Viktorja Žaklja in drugih. Dr. Bogomir Kovač je kot povezovalec dogodka poudaril, kako zelo pomembno je to delo, saj se loteva in naslavlja enega od izjemno resnih vprašanj družbene odgovornosti, ki je danes prisotna praktično na vseh področjih našega življenja.

Politična ekonomija vključuje veliko paleto znanosti, zgodovina slednje pa ob pregledu skozi čas kaže, da je prišlo do opuščanja in izgube klasične politično ekonomske teorije, ki bi danes lahko bila neka dobra osnova za oblikovanje nove teorije. Delitev dohodka kot del le-te lahko deluje kontraproduktivno, saj se bolj popolni konkurenčni trg z razvojem spreminja v manj konkurenčni monopolni trg, deformacija delitve pa posledično postane tako visoka, da lahko začne ovirati razvoj. Preprost način odprave tega izziva po mnenju avtorjev leži predvsem v redistribuciji dohodka in premoženja finančnih hierarhij.

Zasl. prof. dr. Matjaž Mulej je kot idejni oče tega projekta ter širokega zaledja projektov, ki podpirajo koncept družbene odgovornosti tako v slovenski družbi kot v širšem mednarodnem prostoru, spregovoril o tem, da »družbena odgovornost podjetij danes ni dovolj, četudi so to najvplivnejše organizacije, in enako ni dovolj, da imamo ekonomiko brez politične ekonomije. Prav iz tega je potem prišla pobuda, da nastane ta knjiga«. Med drugim se je dotaknil tudi vprašanja obstoja trga in z njim povezanih monopolov ter njihovega vpliva na gospodarstvo.

Predstavljena knjiga bralcem tako ponuja izjemno širok sistemski pristop ter jim poskuša dati nek celovit odgovor in hkrati napotek glede odpiranja sprememb na področju družbene odgovornosti družbe in ne le podjetij, kot smo bili vajeni doslej. V osnovi gre za odpiranje neke teoretske zastavitve, ki bi jo bilo treba sprožiti med vsemi udeleženci sodobne družbe. A kakor ugotavlja dr. Kovač, ne gre samo za odpiranje teoretskega vidika, ampak pravzaprav za odpiranje nove paradigme oz. politično ekonomskega razmišljanja družbe, in to s strani ljudi, ki imajo na tem področju ogromno izkušenj in znanja.

Prijetno branje!

Anja Puc, EFnews

efnewskvadrat1


Image gallery:

Related news

Publish your comment: