EF » EFnet » EFnews » Online webinar »Kako dolgo lahko podjetja ‘zmrzujejo’?«: izzivi in ukrepi podjetnikov

Online webinar »Kako dolgo lahko podjetja ‘zmrzujejo’?«: izzivi in ukrepi podjetnikov

27.03.2020

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete je 25. 3. 2020 v seriji webinarjev, ki se v kriznih časih epidemije koronavirusa odvijajo na spletišču Ekonomske fakultete, zbral goste iz različnih panog slovenskih podjetij. Diskusijo »Kako dolgo lahko podjetja ‘zmrzujejo’?« je vodil doc. dr. Blaž Zupan. Uvodna anketa, na katero je več kot 50 % od več kot 100 udeleženih odgovorilo, da je poslovanje njihovih podjetij resno ogroženo, kaže, da lahko pričakujemo spremembe v delovanju slovenskega gospodarstva.

Gost Gregor Jamnik, generalni direktor hotela Slon, je na začetku povzel mnenja strokovnjakov, da je zaradi koronavirusa situacija edinstvena, saj je prvič v zgodovini človeštva nastala nenadna in takojšnja ustavitev velikega dela gospodarstva, hkrati pa je le-ta globalna in posledično šokantna. Nepredvidljiva. Oba, Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, in dr. Rok Stritar, direktor podjetja Kibuba, sta vsak s svojimi besedami poudarila nepredvidljivost te unikatne zgodbe, ki jo pravkar piše človeštvo. Prodaja turističnih storitev je zamrznjena, prav tako prodaja v trgovinah, z izjemo živilskih, medtem ko gradbeništvo v zmanjšanem obsegu zaenkrat še deluje. Vsak od njih pred svojim izzivom, vsi sprejemajo spremembe poslovanja.

Dejstvo je, da smo se znašli v turbulentnih časih, kjer bo precej pomembno vlogo imela naslednja poteza državnih organov. Dr. Stritar zagovarja kontinuiteto delovnih mest, o čemer pogovori v parlamentu že tečejo, kot drugo težavo pa je navedel najemna razmerja, ki belijo glavo marsikateremu podjetniku. Kot tretjega izziva se je dotaknil malih podjetij in samostojnih podjetnikov, kjer je pozval h korenitim spremembam sistema, ki bi določile plačevanje prispevkov glede na ustvarjeni promet in ne zgolj na obstoj.

Da je v vsakem problemu treba videti tudi priložnosti, je večkrat povedal Škrabec. Kot primer dobre prakse je povzel podjetje z Japonske, ki v času krize 2008 ni odpustilo niti enega zaposlenega, ampak je čas zmanjšanja poslovanja namenilo izobraževanju zaposlenih, s tem pa si zagotovilo prednost v nadaljnjem poslovanju. Izpostavil je še, da nas tudi sama situacija spodbuja k razvijanju komunikacijskih in solidarnostnih kompetenc.

Gostje virtualne okrogle mize Centra poslovne odličnosti EF so se strinjali, da je pred nami obdobje sprememb, ki poleg stresa zaradi nepredvidljivosti razvijanja situacije zagotovo prinaša tudi nove priložnosti za poslovni razvoj.

Danica Tajčman, EFnews


Related news

Publish your comment: