EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

13.01.2017

Pri premetu Poslovodno računovodstvo, katerega nosilec je prof. dr. Marko Hočevar, je v ponedeljek, 9. januarja 2017 predaval generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije, Aleš Zavrl. V nadvse zanimivem predavanju je Aleš Zavrl v uvodu predstavil izjemno razvejano strukturo Nogometne zveze Slovenije, študente seznanil z številnimi izzivi s katerimi se Nogometna zveza sooča ter smelimi načrti […]

>>>

15.12.2016

Pri predmetu Upravljalna ekonomika, katerega nosilec je prof. dr. Janez Prašnikar, je kot gost iz prakse predaval gospod Stojan Petrič, nekdanji vodja koncerna Kolektor.

>>>

07.12.2016

V torek, 6. decembra 2016, smo na Ekonomski fakulteti v okviru predmeta Temelji managementa, katerega nosilca sta prof. dr. Vlado Dimovski in prof. dr. Sandra Penger, gostili mag. Primoža Zupana, managerja za ideje in vodjo Halcom Studia iz Halcoma. Mag. Zupan je slušateljem predstavil vodenje področja managementa idej in inovativnosti ter managersko pozicijo managerja za […]

>>>

26.10.2016

Pri predmetu Revizija (nosilka dr. Maja Zaman Groff) je kot gost iz prakse predaval Samo Jereb, slovenski član Evropskega računskega sodišča v Luksemburgu, ki je maja letos nastopil šestletni mandat. Na ERS deluje v Senatu I na področju revizij trajnostne rabe naravnih virov in v Odboru za kontrolo kakovosti revizij. Študentom je predstavil vlogo in […]

>>>

14.10.2016

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je dr. Maja Zaman Groff, je kot gostja iz prakse predavala Katarina Kadunc, Direktorica revizije v podjetju Deloitte. Študentom je predstavila delo revizorja v praksi, od sprejema novega revizijskega posla do izdaje revizijskega poročila. V visoko strokovnem, a hkrati sproščenem predavanju je s študenti delila svoje bogate delovne izkušnje v […]

>>>

13.10.2016

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff je kot gost iz prakse predaval mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. V zanimivem in dinamičnem predavanju je predstavil vsebino in pomen državnega revidiranja, pojasnil vlogo Računskega sodišča in s študenti razpravljal o nekaterih odmevnejših in aktualnejših revizijah. V […]

>>>

09.06.2016

V sredo, 8. junija 2016, je pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (izvaja prof. dr. Barbara Čater) kot gostja iz prakse sodelovala mag. Tina Bedenik Schmautz, skrbnica ključnih kupcev v podjetju Aspen Pharma Europe. Študentom je predstavila, kakšne so posebnosti ravnanja s ključnimi kupci v farmacevtskem podjetju. Razložila je, po katerih kriterijih izbirajo […]

>>>

09.06.2016

Pri dodiplomskem predmetu Organizational Behavior (izvaja doc. dr. Katja Mihelič) sta v preteklih tednih sodelovala dva gosta iz prakse. 18. maja 2016 nas je obiskal g. Lovro Peterlin, direktor Linea Directe, ki je nanizal poslovne in vodstvene izzive in orisal pričakovanja podjetja v zvezi s kandidati za zaposlitev s poudarkom na generaciji Y. Na zaključnem srečanju 1. junija 2016 […]

>>>

02.06.2016

Pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (izvaja prof. dr. Barbara Čater) je v ponedeljek, 1. junija 2016, kot gost iz prakse sodeloval  g. Jure Šumi, direktor razvoja poslovanja Green Solution iz podjetja Knauf insulation. Gost je predstavil, zaradi katerih razlogov so se v podjetju lotili uvedbe ravnanja s ključnimi kupci, na podlagi katerih dejavnikov […]

>>>

26.05.2016

V sredo, 18. maja 2016, smo pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (izvaja prof. dr. Barbara Čater) gostili mag. Petro Hlebec, vodjo ključnih kupcev v podjetju ALD Automotive. Po začetni predstavitvi panoge in trženja v podjetju, ki nudi storitve poslovnega najema vozil in upravljanja voznih parkov, je gostja razložila, kako se v podjetju […]

>>>