EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

29.03.2018

V sredo, 28. marca 2018, je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater), kot gostja iz prakse sodelovala ga. Ana Putrih, regionalna direktorica za trženje v podjetju Resalta (nekdanji GGE). Tema predavanja je bilo trženjsko komuniciranje na medorganizacijskem trgu. Preko študijskega primera, ki ga je pripravila za študente, je nazorno prikazala, kako so […]

>>>

29.03.2018

V torek, 27. marca 2018, je pri predmetu Management učenja in znanja (nosilec prof. dr. Vlado Dimovski) kot gost iz prakse predaval g. Mark Kalin iz podjetja BTC. Študentom je predstavil podjetje BTC d.d. kot odprto družbo in inovativno mesto. Predstavil je rast in učenje družbe, vzpostavitev inovacijske pisarne, aplikacijo Smart Voice – nov interni […]

>>>

29.03.2018

V sredo, 21. marca 2018, je podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) na predavanju sodeloval Tadej Smogavec, vodja poslovnega segmenta v podjetju Telekom Slovenije. Tema predavanja je bilo trženje storitev na medorganizacijskem trgu s poudarkom na rešitvi problema kupca. Gost je za študente pripravil študijski primer na temo uvajanja storitve Office 365 […]

>>>

16.03.2018

V sredo, 7. marca 2018, je pri predmetu Optimizacija v logistiki (nosilca Peter Trkman in Liljana Ferbar) kot gost iz prakse predaval Adrian Verbič iz podjetja Spar Slovenija. Študentom je predstavil kompleksne izzive optimizacije v logistiki v praksi, med drugim izzive spletne prodaje, skladiščenje, komisioniranje, cross docking, tok blaga in dokumentov, standarde v logistiki, pomen […]

>>>

12.03.2018

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac je pri predmetu Osnove managementa zdravstvenega varstva (podiplomski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu) v petek, 9. marca 2018, gostila dr. Damjano Pondelek, Urednica.si, strokovnjakinjo za krizno komuniciranje in obvladovanje kriz. Študente je pripravljala na krizne situacije v zdravstvu, ki je področje visokih družbenih pričakovanj: (1) kako pravočasno prepoznati […]

>>>

09.03.2018

V petek, 2. marca 2018, sta pri predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gostji iz prakse sodelovali Patricia Fux in Elina Komlanc iz podjetja Lumenia. Študentom sta predstavili podjetje, njihov portfelj izdelkov, biološko aktivno razsvetljavo ter izzive, s katerimi se srečujejo pri trženju biološko aktivne razsvetljave. V nadaljevanju je potekala debata na […]

>>>

09.03.2018

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac je pri predmetu Osnove managementa zdravstvenega varstva (podiplomski program Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu) v sredo, 6. marca 2018, gostila Vojko Žgavec Clemenz, univ. dipl. nov., in Jurija Clemenza, dr. med., strokovnjaka za komuniciranje iz podjetja Ideje, koncepti, zgodbe. Gosta sta študente učila praktičnih veščin komuniciranja s težkimi pogovornimi […]

>>>

09.03.2018

V torek, 6. marca 2018, je pri dodiplomskih predmetih Trženjsko raziskovanje in Marketing research (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gostja iz prakse sodelovala ga. Mojca Klenovšek Podobnik, vodja kvalitativnih raziskav v podjetju Ipsos. Gostja je študentom najprej predstavila, kako poteka delo kvalitativnega raziskovalca ter izpostavila temeljne razlike med kvalitativnim in kvantitativnim raziskovanjem. V nadaljevanju […]

>>>

01.03.2018

Prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, predavateljica predmeta Družbena odgovornost podjetja na podiplomskem programu Računovodstvo in revizija, je v sredo, 21. februarja 2018, gostila mag. Bećirja Kečanovića z Inštituta za razvoj vključujoče družbe (IRVD). Mag. Kečanović je delil izkušnje iz prostovoljskih aktivnosti IRVD. Z vprašanjem ‘Kaj bi glede etažne lastnine in pripadajočih, odprtih površin svetovali državi […]

>>>

01.03.2018

V sredo, 28. februarja 2018, je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gost iz prakse predaval g. Fedja Hvastija iz podjetja Megaphone Marketing. Gost je začel predavanje s predstavitvijo značilnosti nakupnega vedenja ter vloge tržnikov na medorganizacijskem trgu. Prek številnih primerov je podal uporabne napotke, kako z uporabo digitalnega trženja […]

>>>