EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

28.02.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff, je kot gostja iz prakse predavala Tina Kolenc Praznik, direktorica revizije v podjetju Deloitte. Študentom je predstavila delo revizorja v praksi, od sprejema revizijskega posla do izdaje revizijskega poročila. V zelo strokovnem, a obenem sproščenem predavanju je s študenti delila svoje bogate izkušnje v […]

>>>

26.02.2019

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 26. februarja 2019, predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski […]

>>>

21.02.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff je kot gost iz prakse predaval mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Predaval je o pomenu državnega revidiranja ter ob tem pojasnil pomembno vlogo Računskega sodišča kot najvišjega organa kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe. Na […]

>>>

12.02.2019

V četrtek, 7. februarja 2019, je na Ekonomski fakulteti v sklopu predmeta Environmental economics in tourism, nosilke red. prof. dr. Tanje Mihalič, predavala prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj.  Študentom programa EMTM je predavala na temo pomena podnebnih sprememb v turizmu. Po predavanju je potekala odprta diskusija o obstoju teorije segrevanja zemlje in vpliva na turizem.

>>>

12.02.2019

V ponedeljek, 11. februarja 2019, je na Ekonomski fakulteti, kot gostja iz prakse, predavala Eva Štraus Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Študentom programa EMTM, ki prihajajo iz 24 držav je v sklopu predmeta Environmental economics in tourism, nosilke red. prof. dr. Tanje Mihalič, predavala na temo trajnostne rasti slovenskega turizma s poudarkom […]

>>>

11.01.2019

Slovenska oglaševalska zbornica se je ob zaključku leta 2018 predstavila študentom Ekonomske fakultete. Predstavniki SOZ so zbranim študentom predstavili njen pomen za tržno komunikacijsko stroko s posebnim poudarkom na samoregulativi oglaševanja ter predstavitvi Slovenskega oglaševalskega kodeksa skozi primere iz prakse Oglaševalskega razsodišča. Prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze […]

>>>

07.01.2019,

V četrtek, 20. decembra 2018, je na predavanje v sklopu predmeta Strategic marketing management red. prof. dr. Tomaž Kolar povabil gosta Ranka Jelačo, člana uprave Telekoma in izkušenega marketinškega managerja. Predavanje je temeljilo na praktičnih primerih, saj je Jelača v svoji več kot 20-letni karieri zasedal različne marketinške pozicije. Ko je pripovedoval svojo zgodbo, ki […]

>>>

18.12.2018

V sredo, 12. decembra 2018, so na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Management gostili direktorja oz. direktorico socialnega podjetja Skuhna in Zavoda za globalno učenje in razvoj projektov, g. Maxa Zimanija in go. Tejo Kuk. Gostujoča predavatelja sta predstavila poslovanje njunega socialnega podjetja, njegov razvoj, dobičkonosne in nedobičkonosne segmente, izzive, s katerimi se […]

>>>

05.12.2018

Pri predmetu Poslovna logistika (3. letnik dodiplomskega študija) je gostovala dr. Andreja Habjan, direktorica podjetja Habjan Transport. S študenti je delila svoje bogate praktične izkušnje s področja cestnega transporta, ki je zelo pomemben, dinamičen in perspektiven del poslovne logistike.

>>>

13.11.2018

Pretekli teden je v okviru predmeta Management v turizmu, katerega nosilec je doc. dr. Kir Kuščer, potekala dvodnevna izobraževalna ekskurzija v LifeClass hotele. Študentom so predavali stokovnjaki z različnih funkcij v hotelskem podjetju: dr. Domen Trobec, član uprave Sebastian Postogna, izvršni direktor operative Borut Jaklič, Executive Chef Petra Kozomara, koordinator socialnih omrežij Mitja Žnidaršič, direktor prodaje in […]

>>>