EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

25.03.2016

V sredo, 23. marca 2016, so študenti podiplomskega predmeta Družbena odgovornost podjetja, ki ga vodi prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, spoznali dve managerki z izjemnim občutkom za družbo: Alenko Repič, direktorico manufakture Kaaita, ter Anjo Šalehar, direktorico podjetja Novo Nordisk v Sloveniji. Alenka z ekipo vrhunskih oblikovalcev in rokodelcev razvija emotivno močna darila, s katerimi […]

>>>

18.03.2016

Pri dodiplomskem predmetu Marketing research (nosilka predmeta prof. dr. Barbara Čater) je v torek, 15. marca 2016, svoje izkušnje študentom predstavil g. Christophe Pirotte iz podjetja Inventive Thinking. Študentom je prikazal različne pristope v zvezi z raziskovanjem izdelka. Orisal je, kako se raziskave v zvezi z izdelkom razlikujejo po stopnjah v življenjskem ciklu, katere metode […]

>>>

18.03.2016

V torek, 15. marca 2016, je pri dodiplomskem predmetu Trženjsko raziskovanje (nosilka predmeta prof. dr. Barbara Čater) kot gost iz prakse nastopil g. Gašper Župan, vodja spletnega panela v podjetju Valicon. Gost je predstavil spremembe pri zbiranju podatkov, do katerih je prišlo zaradi sprememb v trženjskem okolju v zadnjih nekaj letih. Razložil je tudi, s […]

>>>

18.03.2016

Pri dodiplomskih predmetih Trženjsko raziskovanje/Marketing research (predmeta izvaja prof. dr. Barbara Čater) je v torek, 8. marca 2016, s študenti svoje izkušnje na temo kvalitativnih raziskav delila ga. Mojca Klenovšek Podobnik, vodja kvalitativnih raziskav v podjetju Ipsos. Gostja je razložila, na kaj vse je treba paziti pri pripravi, izvedbi ter tudi analizi rezultatov, pridobljenih s […]

>>>

18.03.2016

V sredo, 16. marca 2016, se nam je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (izvaja prof. dr. Barbara Čater) na predavanju pridružil g. Tadej Smogavec, vodja poslovnega segmenta v podjetju Telekom Slovenije. Študentom je predstavil praktične primere trženja storitev na medorganizacijskem trgu s poudarkom na rešitvi problema kupca. Izpostavil je, kaj je ključno pri zadovoljevanju potreb […]

>>>

18.03.2016

Pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (izvaja prof. dr. Barbara Čater) je v petek, 4. marca 2016, kot gostja iz prakse sodelovala ga. Saška Rihtaršič iz podjetja Danfoss Trata. Študentom je predstavila, kako so se v podjetju odzvali na spremenjene razmere na trgu z  digitalizacijo in standardizacijo vseh orodij za iskanje, izbiro, povpraševanje in naročanje izdelkov […]

>>>

03.03.2016

V petek, 26. februarja 2016, je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilki prof. dr. Barbara Čater in prof. dr. Iča Rojšek) kot gost iz prakse nastopil g. Fedja Hvastija iz podjetja Megaphone marketing. Gost je študentom predstavil, kako so se v zadnjem času spremenile razmere v nakupnem vedenju na medorganizacijskem trgu in kako se tržniki […]

>>>

02.03.2016

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 1. marca 2016 predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski […]

>>>

29.02.2016

Pri podiplomskem predmetu Družbena odgovornost podjetja (program Računovodstvo in revizija), ki ga vodi prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, je v sredo, 24. februarja 2016, predaval mag. Bećir Kečanović z Inštituta za razvoj vključujoče družbe. Mag. Kečanović je eden redkih, antropološko usmerjenih kriminalistov, ki se je med drugim ukvarjal s kriminalističnim spoznavnim procesom in etiko. Ker […]

>>>

18.12.2015

V okviru predmeta Analiza in oblikovanje organizacije smo v četrtek, 10. decembra 2015 gostili izvršnega direktorja podjetja Euro Plus d.o.o./NiceLable mag. Mateja Košmrlja, ki je študentom predstavil oblikovanje organizacije za globalno poslovanje podjetja. Predstavil je proces spreminjanja organizacije skozi obdobja rasti podjetja, značilnosti organizacije  danes in glavne izzive za prihodnost.

>>>