EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

26.05.2017

V ponedeljek, 22. maja 2017 smo pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilki prof. dr. Nevenka Hrovatin in izr. prof. dr. Jelena Zorić) gostili gosta iz prakse Dr. Dejana Paravana, izvršnega direktorja strateškega inoviranja v družbi GEN-I. Dr. Paravan je pozornost slušateljev pritegnil z nazornim prikazom tranzicije energetske dejavnosti od vertikalno organiziranega sektorja v decentriliziran konkurenčni […]

>>>

25.05.2017

V torek, 16. maja 2017, je v okviru predmeta Trženjsko raziskovanje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) na slovenski in angleški izvedbi kot gostja iz prakse sodelovala ga. Janja Božič Marolt, direktorica družbe Mediana in nacionalna predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo. Tema predavanja je bila etika v trženjskem raziskovanju. Po kratki predstavitvi stanja v trženjskem raziskovanju […]

>>>

18.05.2017

Pri predmetu Corporate Finance 2 v 1. letniku podiplomskega študijskega programa Bančni in finančni management, katerega izvaja prof. dr. Dušan Mramor, je v torek, 16. maja 2017 predaval gost iz prakse mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance. Predavanja so se udeležili tudi študenti študijskega programa International Full-Time Master Programme […]

>>>

17.05.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 16. maja 2017 predaval gost iz prakse mag. Iztok Pustatičnik, izvršni direktor Kontrolinga v Skupini Gorenje. V predavanju z naslovom Obračun stroškovne cene proizvodov v okviru Skupine Gorenje  je podrobneje predstavil […]

>>>

10.05.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 9. maja 2017 predavala gostja iz prakse Štefka Eržen, vodja podpore uporabnikom v podjetju OPAL, d.o.o. iz Škofje Loke. V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih in projektih je […]

>>>

10.05.2017

V torek, 9. maja 2017, smo pri predmetu Entrepreneurship (2. letnik dodiplomskega študija – mednarodna smer, nosilec predmeta prof. dr. Boštjan Antončič) gostili Tomaža Štolfo, soustanovitelja podjetja Layer. Tomaž se je po uspešno zaključeni Ekonomski fakulteti odločil za podjetniško pot, ki ga je pripeljala do enega najuspešnejših slovenskih start-up podjetij v letu 2016. Podjetje Layer, […]

>>>

20.04.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 18. aprila 2017 predavala gostja iz prakse Ana Pogačnik, direktorica računovodskega servisa Infinia. V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov v proizvodnem podjetju Iskra Mehanizmi je predstavila spremljanje neposrednih in posrednih stroškov […]

>>>

12.04.2017

V sredo, 12. 4. 2017, je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gost iz prakse nastopil mag. Boštjan Hribovšek, vodja prodaje in trženja v podjetju Summit motors. V okviru svojega predavanja se je dotaknil posebnosti trženja v različnih podjetjih v verigi vrednosti na medorganizacijskem trgu.  Študentom je podal praktične napotke, […]

>>>

12.04.2017

Pri predmetu Računovodstvo javnega sektorja (izvajalki prof. dr. Metka Tekavčič in doc. dr. Barbara Mörec) so v okviru predavanj, ki so potekala od februarja do začetka aprila 2017,  sodelovali  štirje gosti, ki so strokovnjaki in pomembni odločevalci na različnih področjih, povezanih z računovodenjem in revizijo v javnem sektorju. V torek, 14. marca 2017, nas je […]

>>>

11.04.2017

V sredo, 5. aprila 2017, smo pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) gostili go. Alenko Potočnik Anžič, direktorico trženjskega komuniciranja v podjetju Gorenje. Gostja je študentom na praktičnem primeru uvedbe posebne serije hladilnikov Gorenje Retro – VW Bulli prikazala, kako so se lotili celotnega projekta od zasnove do izpeljave akcije trženjskega […]

>>>