EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

17.10.2017

Pri predmetu Revizija (nosilka prof. dr. Maja Zaman Groff) je predaval mag. Mitja Skitek, pooblaščeni revizor, s Slovenskega inštituta za revizijo. V predavanju je po opredelitvi različnih okvirov revidiranja, temeljne zakonodaje in predpisov na ravni EU in Slovenije predstavil pomen etike s poudarkom na neoporečnosti in neodvisnosti v reviziji, ki se nahajata v samem vrhu […]

>>>

06.10.2017

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff je kot gost iz prakse predaval mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. V dinamičnem predavanju, v katerega je vnesel veliko število zanimivih primerov iz revizijske prakse, je orisal vsebino in pomen državnega revidiranja, pojasnil vlogo Računskega sodišča in vrste […]

>>>

12.06.2017

Pri predmetu Electronic Business (3. letnik dodiplomski, English track) je mag. Slavko Mislej iz podjetja FrodX študentom predstavil izzive vpeljave elektronskih sistemov za management odnosov s strankami v praksi.

>>>

12.06.2017

Pri predmetu Optimizacija v logistiki (podiplomski program Poslovne logistike) je predaval Adrian Verbič iz podjetja Spar Slovenija. Študentom je predstavil številne inovativne in učinkovite rešitve, ki jih za optimizacijo uporabljajo v logistiki v njihovem podjetju.

>>>

30.05.2017

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilki prof. dr. Nevenka Hrovatin in izr. prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse.   V ponedeljek, 15. maja 2017, je študentom predaval mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja v družbi Borzen. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije […]

>>>

26.05.2017

V ponedeljek, 22. maja 2017 smo pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilki prof. dr. Nevenka Hrovatin in izr. prof. dr. Jelena Zorić) gostili gosta iz prakse Dr. Dejana Paravana, izvršnega direktorja strateškega inoviranja v družbi GEN-I. Dr. Paravan je pozornost slušateljev pritegnil z nazornim prikazom tranzicije energetske dejavnosti od vertikalno organiziranega sektorja v decentriliziran konkurenčni […]

>>>

25.05.2017

V torek, 16. maja 2017, je v okviru predmeta Trženjsko raziskovanje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) na slovenski in angleški izvedbi kot gostja iz prakse sodelovala ga. Janja Božič Marolt, direktorica družbe Mediana in nacionalna predstavnica združenja ESOMAR za Slovenijo. Tema predavanja je bila etika v trženjskem raziskovanju. Po kratki predstavitvi stanja v trženjskem raziskovanju […]

>>>

18.05.2017

Pri predmetu Corporate Finance 2 v 1. letniku podiplomskega študijskega programa Bančni in finančni management, katerega izvaja prof. dr. Dušan Mramor, je v torek, 16. maja 2017 predaval gost iz prakse mag. Marjan Divjak, generalni direktor Direktorata za zakladništvo na Ministrstvu za finance. Predavanja so se udeležili tudi študenti študijskega programa International Full-Time Master Programme […]

>>>

17.05.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 16. maja 2017 predaval gost iz prakse mag. Iztok Pustatičnik, izvršni direktor Kontrolinga v Skupini Gorenje. V predavanju z naslovom Obračun stroškovne cene proizvodov v okviru Skupine Gorenje  je podrobneje predstavil […]

>>>

10.05.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 9. maja 2017 predavala gostja iz prakse Štefka Eržen, vodja podpore uporabnikom v podjetju OPAL, d.o.o. iz Škofje Loke. V predavanju z naslovom Spremljanje stroškov po stroškovnih mestih in projektih je […]

>>>