EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

06.04.2017

V sredo, 29. 3. 2017, je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gost iz prakse nastopil Andrej Večerin iz podjetja Fist d.o.o., ki se ukvarja z distribucijo plastičnih granulatov in dodatkov. Po uvodni predstavitvi dogajanja na trgu plastičnih granulatov in dodatkov je razložil vlogo posrednikov na tem trgu. Podrobno je […]

>>>

22.03.2017

V okviru dodiplomskega predmeta Trženjsko raziskovanje, katerega nosilka je prof. dr. Barbara Čater, je v torek, 21. marca 2017, predaval g. Gašper Župan, vodja spletnih panelov v podjetju Valicon. Gost je najprej predstavil spremembe na področju zbiranja podatkov ter razložil, kako so se upadu uporabe fiksne telefonije in rastoči uporabi interneta številna raziskovalna podjetja prilagodila […]

>>>

17.03.2017

V petek, 17. marca 2017, smo pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) gostili g. Tadeja Smogavca, vodjo poslovnega segmenta v podjetju Telekom Slovenije. Gost je najprej predstavil situacijo in trende na medorganizacijskem trgu telekomunikacijskih storitev ter poudaril, da so morali v podjetju spremeniti trženje, kjer je bil poudarek na izdelku, v trženje, […]

>>>

16.03.2017

Pri dodiplomskih predmetih Trženjsko raziskovanje/Marketing research (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je v torek, 14. marca 2017, kot gostja iz prakse sodelovala ga. Mojca Klenovšek Podobnik, vodja kvalitativnih raziskav v podjetju Ipsos. Gostja je študentom predstavila osnovne značilnosti in metode kvalitativnega raziskovanja ter izpostavila, na kaj vse je treba paziti pri pripravi, izvedbi ter tudi […]

>>>

16.03.2017

V petek, 3. marca 2017, se nam je pri podiplomskem predmetu Medorganizacijsko trženje (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gost iz prakse pridružil g. Fedja Hvastija iz podjetja NIL. Gost je študentom najprej orisal vlogo trženja na medorganizacijskem trgu in predstavil pogoste napake, ki jih srečujemo v trženjskem komuniciranju podjetij. V nadaljevanju je opisal značilnost […]

>>>

01.03.2017

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 28. februarja 2017 predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski […]

>>>

13.01.2017

Pri premetu Poslovodno računovodstvo, katerega nosilec je prof. dr. Marko Hočevar, je v ponedeljek, 9. januarja 2017 predaval generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije, Aleš Zavrl. V nadvse zanimivem predavanju je Aleš Zavrl v uvodu predstavil izjemno razvejano strukturo Nogometne zveze Slovenije, študente seznanil z številnimi izzivi s katerimi se Nogometna zveza sooča ter smelimi načrti […]

>>>

15.12.2016

Pri predmetu Upravljalna ekonomika, katerega nosilec je prof. dr. Janez Prašnikar, je kot gost iz prakse predaval gospod Stojan Petrič, nekdanji vodja koncerna Kolektor.

>>>

07.12.2016

V torek, 6. decembra 2016, smo na Ekonomski fakulteti v okviru predmeta Temelji managementa, katerega nosilca sta prof. dr. Vlado Dimovski in prof. dr. Sandra Penger, gostili mag. Primoža Zupana, managerja za ideje in vodjo Halcom Studia iz Halcoma. Mag. Zupan je slušateljem predstavil vodenje področja managementa idej in inovativnosti ter managersko pozicijo managerja za […]

>>>

26.10.2016

Pri predmetu Revizija (nosilka dr. Maja Zaman Groff) je kot gost iz prakse predaval Samo Jereb, slovenski član Evropskega računskega sodišča v Luksemburgu, ki je maja letos nastopil šestletni mandat. Na ERS deluje v Senatu I na področju revizij trajnostne rabe naravnih virov in v Odboru za kontrolo kakovosti revizij. Študentom je predstavil vlogo in […]

>>>