EF » EFnet » Arhiv: Poslovno izobraževanje

Poslovno izobraževanje

18.01.2012,

Turizem je pomembna gospodarska panoga Slovenije, ki je kljub krizi uspela izboljšati svojo konkurenčnost.  Za doseganje še boljših rezultatov v prihodnje je zelo pomembno razumeti trende in jim slediti. “Potrebno je razmišljati drugače.  Gospodarsko okolje, v katerem delujemo se danes zelo hitro spreminja, zato je uspešnost in konkurenčnost odvisna od tega, na kakšen način si prizadevamo nadgraditi […]

>>>

05.12.2011,

Gospodarska zbornica Slovenije in Ekonomska fakulteta sta 29. novembra 2011 organizirali večerni dogodek, alumni srečanje vseh udeležencev poslovne akademije internacionalizacije. V treh ponovitvah se je te akademije udeležilo kar 67 predstavnikov iz 58 podjetij. Akademija internacionalizacije je zagotovo dosegla svoj cilj, o čemer zelo zgovorno priča elektronska pošta ene izmed udeleženk:»V skladu s poslanstvom Akademije […]

>>>

10.10.2011, ,

Ekonomska fakulteta v februarju 2012 razpisuje mednarodno primerljiv program MBA.  Program je namenjen posameznikom, ki že obstoječe delovne izkušnje želijo nadgraditi z v prakso usmerjenim in poglobljenim znanjem, podprtim z zahtevnimi veščinskimi prijemi. Vsebine in znanja zaokroža pet modulov, pri čemer vsak modul vsebuje dva temeljna predmeta in nadgradnjo z veščinsko delavnico. Program bo potekal […]

>>>

05.10.2011,

V sredo 28. septembra 2011 in v sredo 5. oktobra 2011 sta se uspešno zaključila drugi in tretji modul akademije internacionalizacije pod vodstvom prof. dr. Maje Makovec Brenčič, ki je tudi programska vodja akademije. Udeleženci so podrobneje spoznali internacionalizacijo podjetij in mednarodno trženje. Moduloma sta se priključila tudi gosta iz prakse, ki sta vsebinsko dopolnila program s […]

>>>

19.09.2011, ,

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije bosta letošnjo jesen izvedli že četrto ti. Akademijo Internacionalizacije. Namen akademije je seznaniti slušatelje s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo podjetij in institucij z namenom razumevanja vsebinskih podlag za uspešno in učinkovito vključitev na mednarodne trge. V skupaj petih vsebinskih modulih akademija združi znanje uveljavljenih profesorjev s področja […]

>>>

12.07.2011, ,

Spoštovani diplomanti, zavedamo se, da je ugled izredno dragoceno neotipljivo sredstvo, ki, med drugim, deležnikom sporoča nivo kakovosti posamezne institucije. Ugled je še posebej pomemben dejavnik uspeha za ustanove, ki predvsem temeljimo na znanju. Diplomantka Mednarodnega rednega Magistrskega programa Poslovodenje in organizacija (IMB), Jasna Dolžan Lesjak, se je odločila, da razišče možne vplive na ugled […]

>>>

25.05.2011,

Vabljeni na poslovni seminar “Finančna stabilnost v Sloveniji”, ki bo 23. junija, 2011 na Ekonomski fakulteti. Ob nizki gospodarski rasti so se lani v Sloveniji nadaljevale negotove gospodarske razmere, odvisnost od tujih virov financiranja pa povečala. Te razmere so se najbolj odrazile v podjetniškem sektorju in posledično v bančnem sistemu. V sektorju podjetij so omejene možnosti […]

>>>

25.05.2011,

V petek, 20. maja 2011, se je zaključila že 4. Mednarodna poslovna akademija Mercator, ki jo Ekonomska fakulteta pripravlja skupaj s podjetjem Mercator, d.d. Programski vodja Akademije je bil tudi tokrat prof. dr. Janez Prašnikar. Akademija je potekala v osmih vsebinsko zaokroženih modulih, na katerih so udeleženci Akademije skupaj z mentorji obravnavali konkretne razvojne izzive Mercatorja. Študijsko […]

>>>

03.05.2011,

Ekonomska fakulteta-CISEF že nekaj let organizira specializiran seminar z delavnico posebej namenjenega kreditojemalcem, kreditodajalcem, zaposlenim v podjetjih in bankah, ki bi radi spoznali in razumeli analitična orodja potrebna za analizo uspešnosti poslovanja in financiranja podjetij. Posebno pozornost bomo namenili ustreznosti vrste posojila glede na kratkoročne in dolgoročne potrebe financiranja podjetja. Programski vodja seminarja je profesor dr. George […]

>>>

20.04.2011,

CISEF V času finančne krize prinaša ocenjevanje finančnega položaja in uspešnosti poslovanja podjetij z vidika zunanjih uporabnikov nove izzive. Rezultati podjetij so slabši, napovedovanje poslovanja v prihodnost je bolj tvegano, uravnavanje dobička in bilanc še bolj prisotno. Analiza bilanc 2 je seminar z izrazitim poudarkom na praktičnosti, saj bomo obravnavali celovite primere analize slovenskih podjetij […]

>>>