EF » EFnet » Novice » Skupinska razstava članov HDLU Zagreb na EF – »Animalizem v fotografiji, risbi in slikarstvu«

Skupinska razstava članov HDLU Zagreb na EF – »Animalizem v fotografiji, risbi in slikarstvu«

29.05.2020,

V mesecu juniju 2020 se v Galeriji EF in Mali galeriji s svojimi deli, posvečenimi upodabljanju živali v različnih tehnikah likovnega izraza, predstavljajo člani Hrvaškega društva likovnih umetnikov iz  Zagreba.

Opazovanje živalskega sveta, lastnosti in vedenje posameznih vrst, so od nekdaj burili človekovo radovednost in domišljijo. Zgodovina upodabljanja favne tako sega do samih začetkov človekovega umetniškega ustvarjanja, kar izpričujejo najdbe živalskih motivov v jamskih naselbinah.

Fenomen psihološko-simbolnega odnosa med živaljo in človekom je tako trajen kot univerzalen, saj ga najdemo v mitih in religioznih spisih v različnih zgodovinskih dobah in v različnih civilizacijah. Večinoma gre za pripisovanje tako občečloveških, kot božanskih ali demoničnih lastnosti živalim ali za opisovanje človekovega izgleda ali ravnanja z živalskimi prispodobami.

V sodobni, postindustrijski družbi, je ta sovisnost živih bitij neprepoznavno spremenjena, nekatere živalske vrste je človek udomačil in uživajo njegovo pozornost in zaščito, druge brezsramno izkorišča za svoje užitke in potrebe, preštevilnim s svojim razvojem ogroža naravni habitat in jih obsoja na počasno izumrtje. Umetnikova dolžnost je, da se z empatijo znova približa živalim in opozori na grožnjo porušenega ravnovesja v naravi.

Avtorji v svojih delih, preko portretiranja živali ali beleženja naključnih srečaj z njimi na mestnih ulicah, v naravnih parkih ali v divjini, raziskujejo svoj odnos do njihovega sveta in bivanja. V tem nenehnem prepletanju elementov, skozi mimikrijo temnih tonov ali močnih kontrastov, se izraža vsa kompleksnost odnosa med sodobnim človekom in živaljo ter krepi zavedanje, da so humanistične vrednote pravzaprav skupne in univerzalne in jih je kot take potrebno vključiti v vse oblike življenja na našem planetu.

Razstava bo na ogled junija v prostorih Galerije in Male galerije Ekonomske fakultete

 


Related news

Publish your comment: