EF » EFnet » Arhiv: CISEF

CISEF

28.03.2011

Ekonomska fakulteta je pod nosilcem projekta prof. dr. Vlada Dimovskega sodelovala pri dveletnem projektu Open Dialogue on Social Inclusion of Youth Labour Rights in Macedonia, ki ga je financiral DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Projekt se je zaključil na slovesnem dogodku v Skopju, dne 24. marca 2011. Na zaključnem dogodku so partnerji projekta […]

>>>

23.03.2011

V torek, 22. marca 2011 se je na Ekonomski fakulteti začela poslovna akademija internacionalizacije, ki bo v skupaj petih vsebinskih modulih združila znanje uveljavljenih profesorjev s področja internacionalizacije, izkušnje mednarodno uspešnih slovenskih podjetij ter podporne storitve institucij, ki delujejo na področju mednarodnega poslovanja. Udeležence sta na uvodnem modulu pozdravila programska vodja akademije prof. dr. Maja […]

>>>

11.03.2011

V sredo, 9. marca 2011 je pod okriljem CISEF-a potekal seminar o učinkoviti izterjavi dolgov. Namenjen je bil predstavnikom podjetij, ki se pri svojem poslovanju srečujejo s plačilno nedisciplino, predvsem pa tistim, ki so se znašli v vlogi upnika v izvršilnem postopku in ki sami sodelujejo v poslovnih procesih, ki so lahko povezani s postopki […]

>>>

03.03.2011

V sredo, 2. marca je CISEF izvedel seminar "Postanite vrhunski vodja". Udeležence je skozi program vodila mag. Irena Deželak, poslovna trenerka s področja vodenja zaposlenih, uspešnega motiviranja, učinkovitega poslovnega komuniciranja, prodaje ter organizacije časa. Hitro spreminjajoča okolja, v katerih podjetja delujejo, zahtevajo učinkovito prilagajanje. Temu morajo vodje prilagoditi in posodobiti stile in metode vodenja zaposlenih. […]

>>>

17.02.2011

Čas je naša dragocena, a vendar omejena dobrina. Udeleženci seminarja, ki se je odvijal 17. februarja 2011 na Ekonomski fakulteti so spoznali veščine in tehnike, ki jim bodo pomagale njihov čas optimalno razporediti, z njim učinkovito upravljati in odkriti svoje še neizkoriščene potenciale. Seminar sta vodila doc. dr. Miha Škerlavaj in doc. dr. Sandra Penger […]

>>>

27.01.2011

V četrtek, 27. januarja 2011 je na Ekonomski fakulteti potekal dobro uveljavljen seminar z delavnico Analiza Bilanc 1, ki ga vodi mag. Jože Kaligaro. Seminar bo potekal še v petek, 28. januarja. Seminar je namenjen vodstvenim in strokovnim delavcem v gospodarskih družbah, ki se želijo podrobneje seznaniti z vsebino računovodskih izkazov za potrebe notranjih in […]

>>>

20.01.2011

Kako ustvariti zadovoljnega in ohraniti zvestega kupca, je na prvem letošnjem seminarju CISEF-a 20. januarja 2011 predavala mag. Amadea Dobovišek. Dinamičnega enodnevnega seminarja so se udeležili strokovnjaki iz slovenskih podjetij, tako proizvodnih kot storitvenih. Skupaj s predavateljico so si hkrati izmenjavali tudi mnenja in t. i. najboljših praks, ideje iz poslovnega sveta. Več informacij o […]

>>>

24.11.2010

Na Ekonomski fakulteti smo v petek, 19. novembra 2010 zaključili s Pripravljalnim seminarjem za vstop na tuje trge, ki se ga je udeležilo 30 udeležencev iz 24 slovenskih podjetij. Seminar je potekal v organizaciji Ekonomske fakultete, Gospodarske zbornice Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Ministrstva za gospodarstvo. Seminar se […]

>>>

05.11.2010

Na Ekonomski fakulteti v organizaciji CISEF-a poteka Trženjska akademija BIG BANG, za vse vodilne zaposlene v podjetju Big Bang d.o.o. Osnovni cilj akademije je priprava trženjske strategije podjetja. Predvidenih je šest modulov. Programska voditeljica je prof. dr. Maja Makovec Brenčič, poleg nje pa program izvajata še prof. dr Tanja Dmitrović in prof. dr. Vesna Žabkar. […]

>>>

27.10.2010

Začela se je prva Mednarodna poslovna akademija Triglav, ki jo skupaj organizirata Ekonomska fakulteta in Zavarovalnica Triglav. Prvo srečanje je potekalo 15. in 16. oktobra 2010 v hotelu Ambient v Domžalah. Po uvodnem nagovoru programskega vodje prof. dr. Janeza Prašnikarja z Ekonomske fakultete je predaval prof. dr. Arnoud Boot (Univerza v Amsterdamu) na temo »Strategic […]

>>>