EF » EFnet » Napovedujemo » Kako voditi time v novi realnosti? Vodenje od blizu in na daleč.

Kako voditi time v novi realnosti? Vodenje od blizu in na daleč.

26.08.2020

Delo na daljavo je postalo del našega vsakdanjega poslovnega življenja in trenutna praksa kaže, da bo tovrsten način dela ostal med nami. Skoraj vsa podjetja in organizacije se srečujejo s situacijo, ko del zaposlenih dela od doma in del iz pisarne. Situacija odpira vprašanja o vključenosti vseh članov tima, o pravičnosti, učinkovitosti, pripadnosti, kreativnosti in drugo.

Za vse vodje tako imenovanih hibridnih timov smo v septembru pripravili 18 ur online vsebin:

  • Hibridni modeli vodenja: Voditi ljudi na blizu in daleč (med in po Covid – 19): Miha Škerlavaj, EF & BI Norwegian Business School
  • Uspešno delo v hibridnih timih: Robert Kaše, EF
  • Inovativnost hibridnih timov: sestanki in sodelovanje na daljavo: Anja Svetina Nabergoj, EF & Stanford University
  • Delavnica v živo z gosti iz prakse (analize primerov in najboljše prakse slovenskih in tujih podjetij)

Pridružite se nam na online izobraževanju in srečanju v živo (8. do 16. september) >>>


Related news

Publish your comment: