EF » EFnet » Napovedujemo » Založništvo EF je ob začetku š. l. 2009/2010 izdalo tri nove učbenike in dve znanstveni monografiji

Založništvo EF je ob začetku š. l. 2009/2010 izdalo tri nove učbenike in dve znanstveni monografiji

04.11.2009

Avtor učbenika z naslovom "Poslovno okolje in gospodarski razvoj" je prof. dr. Marko Jaklič, avtorica učbenika z naslovom "Temelji mikroekonomije" pa prof. dr. Nevenka Hrovatin. Učbenik z naslovom "Mednarodno poslovanje" je pripravila skupina avtorjev: s prof. dr. Majo Makovec Brenčič so sodelovali mag. Gregor Pfajfar, mag. Matevž Rašković, mag. Monika Lisjak in dr. Aleš Ekar. Vsi učbeniki so naprodaj v knjigarni Ekonomist.

Doc. dr. Miha Škerlavaj in prof. dr. Vlado Dimovski sta v svoji znanstveni monografiji obdelala problematiko organizacijskega učenja kot dejavnika spodbujanja uspešnosti poslovanja slovenskih in hrvaških podjetij. Prof. dr. Vesna Žabkar in mag. Barbara Zbačnik pa sta osvetlili vlogo trženja in trženjskega komuniciranja v podjetjih, ki poslujejo v Sloveniji. Omejeno število monografij je zainteresiranim posameznikom na voljo v pisarni Založništva pri strokovni sodelavki Rini Kaker.


Related news

Publish your comment: