EF » EFnet » Novice » Prva Poslovna akademija podjetja Petrol

Prva Poslovna akademija podjetja Petrol

18.10.2012

Energija za življenje in strategijo podjetja 

»Sprejeli smo zelo ambiciozno strategijo, katere brez ključnih kadrov ne moremo uresničiti.«, je ob otvoritvi prve Poslovne akademije skupne Petrol na Ekonomski fakulteti, udeležence nagovoril predsednik uprave mag.  Tomaž Berločnik. Program akademije je namenjen izbranim motiviranim posameznikom z nekaj leti delovnih izkušenj v skupini Petrol, pri katerih vodstvo prepoznava razvojni potencial, za uspešno opravljanje svojih delovnih nalog. Dekan fakultete prof. dr. Dušan Mramor je izpostavil pomen izobraževanja sedanjih in potencialnih managerjev, slednje pa je uspešno s prepletanjem akademskega znanja in izkušenj s prakse.

»Svet je nepopoln in tisti, ki tvega preoblikovanje svojega človeškega kapitala, ima pomembno prednost.«

Besede programskega direktorja akademije prof. dr. Janeza Prašnikarja, opisujejo vodilo akademije: »Svet je nepopoln in tisti, ki tvega preoblikovanje svojega človeškega kapitala, ima pomembno prednost.« Nadgradnja in razvoj znanj za razumevanje posameznih poslovnih funkcij in procesov skupine Petrol, razvoj voditeljskih veščin in dolgoročen razvoj kadrov za prevzemanje odgovornosti so temelji usposabljanja, ki bo potekalo v osmih modulih. Kot je poudarila direktorica Centra poslovne odličnosti Monika Lapanja, dogodek temelji na »prenosu in izmenjavi znanja in izkušenj, rezultat akademije pa bo dalo timsko delo njenih udeležencev«.

»Verjamem v ključ, ki je v vsakemu izmed nas, da dokažemo, da smo partner sedanjosti, ne le slika prihodnosti!«

Ambiciozne kadre skupine Petrol, ki so se odločil za pridobitev novih znanj in izkušenj, navdajata vedoželjnost in želja po doseganju višjih ciljev ter boljših rezultatov. »Ena izmed vrednot skupine Petrol je ustvarjalnost in verjamem v ključ, ki je v vsakemu izmed nas, da dokažemo, da smo partner sedanjosti, ne le slika prihodnosti.« je pojasnil svojo udeležbo na akademiji Jan Dobrilovič, zaposlen v marketingu. Kot osebno rast, sodelovanje na akademiji vidi Uroš Bider, prav tako »marketingaš«, ki pravi, da se želi tudi sam razvijati »kot se razvijajo njegovi otroci in podjetje Petrol«. David Oitzl, vodja projektov pri Petrolu, pa kot gradbeni inženir, akademijo vidi kot priložnost za pridobivanje poslovnih znanj.

»Kadre moraš povezat s priložnostmi.«

Prevladujoča metoda usposabljanja je interaktivno delo med nosilci usposabljanja. Poudarek je na študijah primerov in posameznih vsebinskih sklopih ter na proučevanju obstoječih rešitev skupine Petrol in izkušnjah v praktičnem delovanju. Nosilci modulov so zaposleni v skupini Petrol in profesorji Ekonomske fakultete. Nosilca prvega modula akademije, pod imenom Strateški pogled na energetsko dejavnost sta predsednik uprave mag.  Tomaž Berločnik in profesor Ekonomske fakultete dr. Matej Lahovnik – slednji ob začetku akademije povzema stavek Nobelovih nagrajencev: »Kadre moraš povezat s priložnostmi.«

Tina Drolc, ef news


Image gallery:

Related news

Publish your comment: