EF » EFnet » Novice » »Iščemo priložnosti ali čakamo na boljše čase?«, Poslovna konferenca Portorož 2012

»Iščemo priložnosti ali čakamo na boljše čase?«, Poslovna konferenca Portorož 2012

05.12.2012

»Edina rešitev je povečanje produktivnosti«

Slavnostni govorec Gary P. Pisano s poslovne šole Harvard, je udeležencem konference samozavestno podal rešitev. Proračunski deficit; težava s katero se srečuje prenekatera država, je označil za simptom upada produktivnosti: “edina rešitev je povečanje produktivnosti ”. Ukrepe kot so varčevalni programi, masovno povečanje državnih izdatkov in skrivanje za trgovinskimi ovirami pa označil za načine, kako ne rešimo težav, navkljub nagnjenosti odločevalcev k uporabi prav teh.

Za povečanje produktivnosti je ključno izboljšanje kvalifikacij oziroma kakovosti delovne sile, vpeljava davčnih reform, ki spodbujajo investicije, investicije v IT infrastrukturo in ustvarjanje poslovnega okolja, ki vabi neposredne tuje investicije. “Za vse to so nujne strukturne reforme ” in le-te bi morale biti izpeljane kar se da hitro in učinkovito. “Kakšne so pri tem implikacije za Slovenijo?” Geografsko ležimo na prehodu med vzhodno in zahodno Evropo, zato bi moralo biti prioritetnega značaja izkoriščanje lokacijske prednosti. Da bi se povpeli po tako imenovani veščinski lestvici; kvalificiranosti delovne sile, bi morala Slovenija postati bolj privlačna za tuje investicije ter s tem uvažati znanja in veščine. Naposled bi lahko izgradili osredotočene zmogljivosti in nenazadnje povečali dodano vrednost.

Po Pisanovem uvodnem govoru je sledila rayprava, katero je vodil Sandi Češko, kjer se je odprlo še več vprašanj, kako prebroditi krizo. Večina pripisuje krivdo za trenutne razmere učinkom globalizacije, Pisano nas je opomnil, da se tega procesa ne da ustaviti ter da se je nujno prilagoditi. Kar je pogosto v nasprotju z interesi politike “podpiranje nacionalnih velikanov ali sprejemanje industrijskih ukrepov za njihovo zaščito ni nikoli dobra ideja. Neprimerno je, da bi vlada izbrala industrijsko panogo in določila, s tem se bomo ukvarjali. ” Odločevalci pravijo, da je najpomembnejši kriterij za napredno industrijo dosegljivost delovne sile. Za kar bi se države morale zavzemati je »Postati ponudnik rešitev namesto proizvajalec komponent ” Debata se je zaključila z zanimivo mislijo o tem, kaj naj bi predstavljala naslednja revolucija. Zdravstvo, zmožnost zagotavljanja rešitev za kvalitetno zdravstvo vsled demografskim spremembam v prihodnosti je naslednja stopnja v družbenem razvoju in država, ki bo to zmožna zagotoviti bo postala prvak naslednje dobe.

 

»Dovolj mi je razpravljanja o težavah in kaj naj storimo, ukrepajmo takoj!«

Christof Droste, generalni direktor Hella Saturnus je predlagal naslednja vprašanja:

 

  1. Kaj so ključne prednosti Slovenije?
  2. Kaj bi morali bit naslednji koraki za to, da jih izrabimo?
  3. Kje vidite največji potencial za nove posle v kratkem roku?

Odgovore na ta vprašanja pa je prepustil nam, da na njih odgovorimo sami in preprosto začnemo delati na tem. Sporočilo se je očitno glasilo, da sam ne namerava čakati na boljše čase.

 

Aleksander Brankov, EF news


Image gallery:

Related news

Publish your comment:


Twitter: efljubljana