EF » EFnet » EFnews » Denarna politika in banke v letu 2015: »Usoda bank je odvisna od zaupanja«

Denarna politika in banke v letu 2015: »Usoda bank je odvisna od zaupanja«

26.11.2014,

 V prostorih Ekonomske fakultete se je 25. in 26. 11.  2014 v okviru Centra poslovne odličnosti EF (CPOEF) odvijal tradicionalni seminar »Denarna politika in banke v letu 2015«, na katerem je bil poudarek predvsem na nadzoru bank ter na  finančni stabilnosti. Predavatelji, ugledni ekonomisti slovenskega prostora, so na  seminarju obravnavali trenutno in prihajajoče dogajanje v gospodarstvu, stanje prezadolženosti podjetij ter trenutno in prihajajoče stanje bank v Sloveniji in nasploh.

Usoda bank je odvisna od zaupanja in kapitala

Dvodnevni dogodek, že 25. po vrsti, je otvoril programski vodja seminarja prof. dr. Ivan Ribnikar in rekel: »Trenutno je bolj kot denarna politika pomemben nadzor bank z namenom vzpostavljanja finančne stabilnosti.«  Dodal je, da je v Sloveniji prisoten velik problem zaupanja do bank, pri čemer je posledično rast depozitov počasnejša. »Usoda bank je odvisna od zaupanja in kapitala, pri čemer je prvo še pomembnejše,« je pristavil Ribnikar.

Pri nas ni kapitala 

Ribnikar je v nadaljevanju zavrnil naslednjo tezo, ki je  zelo prisotna v slovenskem prostoru –  da pri nas ni kapitala ter da iz tega naslova ne moremo prodati podjetij. »Glede na makroekonomske podatke se pri nas namreč varčuje,  posledično zato nastaja kapital,« je rekel. Dodal je, da je problem prodaje podjetij domačim kupcem v transformaciji ročnosti sredstev majhne ekonomije,  kot je Slovenija.

Oblikovanje rezervacij in kreditna aktivnost bank

Prof. dr. Marko Košak z EF je razpravljal o bančnih kreditnih ciklih in njihovem omejevanju. Kreditna cikličnost je namreč vezana na spremembo vrednosti premoženja, ki je v lasti ekonomskih subjektov. V nadaljevanju je na podlagi različnih študij pojasnil, kako je oblikovanje rezervacij povezano s kreditno aktivnostjo bank. Glede na študije je v obdobju rasti kreditna aktivnost večja, posledično pa se oblikuje manj rezervacij,  in seveda obratno, v obdobju recesije se zaradi povečanja kreditnih tveganj oblikuje več rezervacij.  Eden izmed mehanizmov, ki zavira kreditno prociklično obnašanje bank –  spremembe v kreditni aktivnosti bank, ki se povezujejo z nadpovprečnimi spremembami v gospodarski aktivnosti, je mehanizem dinamičnih/statičnih rezervacij.  »Ta mehanizem zagotavlja enakomernejše in prospektivno oblikovanje rezervacij skozi cikel,« je rekel.  Dodal je še, da je mehanizem kompatibilen tudi z drugimi mehanizmi, kot so proticiklični kapitalski blažilec, sektorske omejitve na področju kreditiranja nepremičnin in drugi.

Jana Drolc, Efnews

efnewskvadrat


Related news

Publish your comment: