EF » EFnet » Novice » Delo MeNE išče 2016 Iskanje generacijskega poslanstva z mag. Mojco Križnar

Delo MeNE išče 2016 Iskanje generacijskega poslanstva z mag. Mojco Križnar

20.04.2016

V sredo, 13. aprila 2016, je v okviru dogodka Delo MeNe išče potekala delavnica Moj (po)klic — moje poslanstvo pod vodstvom mag. Mojce Križnar. Glavni namen delavnice je bilo iskanje lastnega generacijskega poslanstva v kariernem svetu, kar lahko posamezniku v končni fazi pomaga tudi pri odkrivanju osebnega namena.

Mojca Križnar, direktorica podjetja HILL International, deluje na področju strateškega kadrovskega svetovanja na nivoju organizacij, timov in top managementa, vendar sama zase preprosto pravi, da se ukvarja s sedenjem v krogih. Tako je tudi začetek tokratne delavnice obeležilo sedenje v krogu kot najbolj prvinski obliki druženja, ki daje možnost odprte komunikacije in tega, da prinesemo sebe v svoji polnosti in celovitosti v nek teritorij. Krog kot starodavni simbol namreč predstavlja skupnost in zaupanje ter daje enakovredni prostor vsakemu posamezniku, ki je del njega.

»(Po)klic je čudovita slovenska beseda. Ni le tisto — jaz sem računovodkinja, jaz sem razvojni inženir — je tisto, kar nas kliče. Je tista pesem, s katero se lahko realiziramo. In je tisto, kar tvori neko osebno poslanstvo.«

Posameznik samo v ranem otroštvu točno ve, kaj hoče. Ko pa se začne pot skozi razne institucije, del unikatnosti potisnemo na stranski tir, zato je potrebno tu in tam narediti postanek, namenjen refleksiji. Poslanstvo oz. smisel bivanja namreč ni vprašanje, ampak iskanje, h kateremu se je potrebno vračati na pomembnih življenjskih prelomnicah.

Vsaka generacija je glede na okolje, okoliščine in danosti, ki jih ima, posebno oblikovana in drugačna od generacij pred njo. Iskanje poslanstva in doprinosa generacije današnjih študentov svetu je potekalo z  iskanjem odgovorov na tri velika vprašanja.

Prvo vprašanje je vprašanje strasti, tistega, kar nas v življenju žene, drugo  je vprašanje potenciala, torej iskanje močnih točk te generacije, njenega znanja, danosti, talentov, izkušenj in doživetij.  Ti dve vprašanji  lahko v iskanje generacijskega bistva povežemo le s  tretjo postavko  — kaj svet potrebuje, torej z  vprašanjem o tem, kje se bodo naši potenciali lahko realizirali.

Ko odgovarjamo na ta ključna vprašanja in jih postavimo v skupni odnos, lahko oblikujemo celoto o poslanstvu naše generacije. Zaključki tokratnih delovnih skupin so imeli eno glavno stičišče, in to je usmerjenost in zavedanje posameznika, da je del družbe in posledično nosi tudi odgovornost, da k tej (lokalni ali globalni) družbi doprinese svoj najboljši možni del.

Iva Drvarič, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: